Osmanlı Devleti’nin uyguladığı İstimalet politikasını açıklayınız.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 09.08.2020 tarih ve 01:03 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı İstimalet politikasını açıklayınız.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

İSKAN POLİTİKASI

İslam dünyası, Osmanlılardan ilkin Roma İmparatorluğunun ülkesini Bilâd-ı Rum yada Memleketü’l Rum olarak tanıyordu. Selçuklularla beraber Türk hakimiyetine geçen Anadolu’da Rum adı vaktiyle Bizans idaresinde bulunmuş olan Anadolu’yu yayınlayan coğrafi terim olarak kullanılır oldu. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçmesiyle beraber devlet, ele geçirdiği topraklara Anadolu’nun muhtelif yerleşim yerlerinden mühim oranda Türk nüfusunu yerleştirmiştir. Bu vaziyet bir yerde yeni fetihlere de zemin hazırlamıştır. Çünkü her yeni fethedilen yöreye nakledilen nüfus yardımıyla ordunun daha ileri mesafelere gitme imkânı doğmakta ve bu yerleştirilen nüfus orduya gıda, barınma, binek hayvanı şeklinde lojistik yardımcı sağlamaktaydı. Bu cümleden olarak Osmanlı iskân politikasının bu ilk devresi, devletin genişlemesiyle paralel olarak dışa dönük bir iskân gibi adlandırılabilir.

Kuruluş devrinde birçok tarikat personeli dervişin önderliğinde başlamış olan bu ilk iskân halleriyle beraber, yeni alınmış bölgelere ahali yerleştirildi. Çeşitli yerlerde vakıflar tesis edildi. Derbent tesisleri kurulup buralara ahali yerleştirmek üzere özetlenebilen bir metotla iskân siyaseti gerçekleştirildi.OSMANLI DEVLETİ’NDE İSTİMALET SİYASETİ

Sözlük manası meylettirme, cezbetme, gönül alma, birinin gönlünü celp etme reayaperverlik (XIX. Yüzyılda) yada engin tolerans olan bu kelimenin, Osmanlı siyasal tarihinde hem değişik hemde mühim bir yeri vardır. Özellikle Hıristiyan reayaya karşı takip edilen hoşgörülü siyasetin tarifi demek olan İstimalet, imparatorluğun son devrine kadar uygulanmıştır. Bu hoşgörülü politika başlarda Osmanlı fetihlerinin başta gelen düsturu olmuştur. Osmanlı Beyliği’nin daha başlarda Bizans tekfurlarıyla iyi münasebetler oluşturmak istemesi, ara sıra da başarıya ulaşmış olması İstimalet politikasını anlatım edebilmektir.

Anahtar Kelimeler : İSKAN,POLİTİKASI İslam,dünyası,,OsmanlılardanilkinRoma,İmparatorluğunun,ülkesini,Bilâd-ı,RumyadaMemleketü’l,Rum,ol..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar