Osmanlı Devletinde Pencik sistemi ne vakit uygulanmaya başlanmış ve hangi vakadan sonrasında uygulanmasında zorluklar yaşanmıştır?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 12.08.2020 tarih ve 00:09 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Osmanlı Devletinde Pencik sistemi ne vakit uygulanmaya başlanmış ve hangi vakadan sonrasında uygulanmasında zorluklar yaşanmıştır?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Pencik kelimesinin beşte biri anlamına geliyor olması ismin çıkışını simgeler. İslam hukukunda savaşlardan sonrasında elde edilmiş ganimetlerden olan esirlerin beşte birinin çömez ocağına alınmasıyla başlamıştır. ilk olarak 1. Murat döneminde meydana getirilen tavsiyelerle ortaya çıkan bu sistem Yıldırım Bâyezid zamanında kaybedilen Ankara savaşı ile oluşan boşlukla işleyemez hale gelmiştir.Kazanılan savaşlar sonucunda İslam hukukun uygulanması ile ganimetler elde ediliyordu. Mallar ve esirler bölüştürülüyor ayrı ayrı hisse ediliyordu. Esirlerden minik Hristiyan evlatları evvela pençik sistemi ile çömez ocağına alınsa da ondan sonra sistem değiştiriliyor ilk önce Türk’e vermek adıyla bir Türk aile yanına yerleştirilip muayyen örf tane ve geleneklerin eğitimi alındıktan sonrasında çömez ocağına kabul ediliyordu. Verilen ailelere bakmış olduğu ve alındığı için belli oranda para ödeniyor bu sayede Osmanlının kendi bünyesinde kalıyorlardı. Sistemin sonrası için değiştirilmesi evlatların devamlı olarak kaçıp ailelerini ziyaret etmesinden kaynaklanıyordu. Savaşların olmayışı sistemin yine değişmesini gerektirmiş hali hazırda olan Hristiyan ailelerden de beşte bir oranında pençik sistemi gereğince çocuklar alınmıştır. 1402 senesinde Ankara savaşı ondan sonra yenilen Osmanlı da idari boşluk oluşmuş kaos düzeni hakim olmuştu. Oluşan bu boşluk sistemin sürekliliğinin önünü kesmiş sistem ilerleyemez hale gelmiştir. Sonrasında ise devşirme sistemi uygulanmaya konmuş pençik sistemi ile benzer nitelikler taşımıştır.

 

Anahtar Kelimeler : Pencik,kelimesinin,beşte,biri,anlamına,geliyor,olması,ismin,çıkışını,simgeler.,İslam,hukukunda,savaşlardansonrasındaelde,edilmişganimetlerden,olan,esirlerin,beşte,birinin&n..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar