Osmanlı Devletinin kısa müddette büyümesinin nedenleri neler olabilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 11.08.2020 tarih ve 21:14 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Osmanlı Devletinin kısa müddette büyümesinin nedenleri neler olabilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

 

Bizans sınırında minik bir beylik olarak kurulan Osmanlı Devletinin kısa müddette büyümesinin nedenleri neler olabilir?

Osmanlı devletinin başlarda minik bir beylik olarak Anadolu topraklarında varlığını sürüyor olması beyhude değildir. Anadolu Selçuklu devletinin her geçen gün azalan gücü bu beyliğe sunulan yardıma kaymıştır. Aldığı desteğin yanı sıra beylerin minik yaşlardan itibaren aldıkları öğrenim ile ileri görüşlü politikalar izlemeleri ve stratejik noktaları ele geçirmeleri bu nedenler içinde yer alır. Sonrasında fethedilen topraklara yerleştirilen Türkmen ailelerle uygulanan iskan politikası ile, ele geçirilen coğrafya Türkleştirilmiş ve yayılmacı siyaset izlenmiştir. Bununla da kalınmamış öteki beyliklerle kurulan siyasal ve ekonomik alanda ki anlaşmalarla başarı göstermiş olup güçlerine güç katmışlar ve kimi beyliği kendi bünyelerinde toplamışlardır. Anadolu bölgesinde varlığını sürdürmeyen kuvvetli bir devlet olmaması da Osmanlılar için ayrı bir talih oluşturmuştur.

Merkezi otoriteyi kendi arasında sağlaması için mühim girişimlerde bulunulmuş bu boşluk değerlendirmiştir. Düşman devlet olarak görülen Bizans’ın da kendi içinde ki çatışmaları ve azalan gücü büyüyen bu beyliğe karşı koymayı engellemiş, gelişme hızını durduramamıştır. Yapı ve kurum felsefesi bakımından İslam anlayışının tezahürü olarak kendilerinde oluşan cihat anlayışı ile yayılmacı politikaların hızla sürdüğü de bir gerçektir. Fethedilen bölgelerde ki hoşgörülü ve adaletli olan yönetimi yardımıyla iç karışlık çıkmasına mani olunmuş ve kimi siyasal istikrarsız yerleri savaşmadan bünyesine katmıştır. Vaat edilen rahatlık ve itimat Osmanlının şiarı haline gelmiş değişik milletler kendi din adamlarının baskısından korunmak için Osmanlıya sığınmıştır. Ekonomik olarak da esnafların büyük örgütlenmesi olan ahiler teşkilatının desteğini alınmış, çıkarılacak ekonomik buhranların önüne geçilmiştir. Refah seviyesi artan halk Osmanlıya olan itimatını arttırmış ve büyümesinde katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler : Bizans,sınırındaminikbir,beylik,olarak,kurulan,Osmanlı,Devletinin,kısamüddettebüyümesininnedenlerineler,olabilir? ..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar