Osmanlı Devletinin tımar sistemini uygulamasındaki amaçları nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 12.08.2020 tarih ve 00:12 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Osmanlı Devletinin tımar sistemini uygulamasındaki amaçları nelerdir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Fethedilen toprakların genişliği ve çokluğu Osmanlı da yönetimin yönetimsel ve askeri alanda gelişmesini lüzumlu kılmıştır. Genellikle geçim kaynağının kırsal kesimlerde ticaretten oldukça tarıma dayalı olduğu bilinmekteydi. Yapılacak sistemsel bir uygula hem askeri sistemin gelişmesi aynı zamanda tarımın devamlı hale gelmesini sağlayacaktı. Aynı zamanda merkezi otoriteyi kuvvetli tutmanın amaçlarından biri de toprakların yönetiminin tamamına hakim olabilmekti. Bütün bu sayılanlar tımar sistemi ile gerçekleşebilecek, Osmanlı kurulan sistemle hem idare etme enerjisini arttıracak, hem vergileri toplayacak, hem askerlerin sayısal artışını sağlayacak, aynı zamanda tarıma ihtiyaç duyulan ehemmiyet verecekti.Osmanlı geliştirdiği tımar sistemi ile köylülere takım biçmesi için parasız toprak sağlayacaktı. Köylüler elde ettikleri gelirin bir kısmını tımar sahibine vergi olarak verecek ve geçimlerini sağlayacaktı. Ancak topraklar devlete aitti ve geri alınacaktı. Toprakların verimliliğinin de sağlandığı bu sistemle alınan vergiler tımar sahiplerinin kendi gelirlerini karşılamasını kolaylaştıracak ve her tımar sahibi minimum on asker yetiştirecekti. Ayrıca toprakların yönetimi de tımar sahiplerine aitti. Yine bu sistemle iç güvenliğin oluşumu sağlanacak çıkabilecek ayaklanmalar engellenecekti. Devlet bütçesinden herhangi bir çıkış olmaması ve toplanılan vergilerin sürekliliği ile yetiştirilen askerlerin sayısının çokluğu, dahası olan tarımın gelişmesi ve köylülerin iaşelerini karşılayabilmesi ve idari alanda ki boşluğun doldurulması sistemin gerekliliği ve geniş alanda sağlamış olduğu faydayı gözler önüne seriyor. Tımar sahiplerininse köylüyü oldukça çalıştırmaması ve adaletli yönetmesi adına devamlı olarak denetlenmesi sağlanıyordu.

 

Anahtar Kelimeler : Fethedilen,toprakların,genişliği,ve,çokluğu,Osmanlı,da,yönetiminyönetimselve,askeri,alanda,gelişmesinilüzumlukılmıştır.,Genellikle,geçim,kaynağı..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar