Rusya’nın ulaşmak istediği hangi hedefler, Osmanlı Devleti ile uzun seneler savaşım etmesine niçin olmuştur?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 07.08.2020 tarih ve 01:59 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Rusya’nın ulaşmak istediği hangi hedefler, Osmanlı Devleti ile uzun seneler savaşım etmesine niçin olmuştur?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Rusya, Osmanlı devletinin başat olduğu toprakların varlığı üstünde siyasetler geliştirmiş ve tarih süresince birçok mücadelede bulunmuştur. Kendi çıkarları doğrultusunda belirlediği hedeflerin varlığı Osmanlının toprak bütünlüğüne zarar vermek üstüne kuruluydu. Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlama amacıyla karşı hamleler geliştirmiş ve karşı politika uygulamıştır. Rusya’nın öncelikli amacı sıcak denizlere inerek ticari ve öteki etkilerinden yaralanma şartıyla sıcak denizlere inmek, oralarda hâkimiyet sağlamaktı. Bu denizler Osmanlı hâkimiyetindeydi.Yine Osmanlı egemenliği içinde yer edinen balkanlar da Osmanlı’ya karşı Panslavizm siyaseti geliştirilmiştir. Bu politika ile uygulanmak istenen balkanlar da yer edinen bütün Slav toplulukları tek bayrak altında toplamak koşulu ile Osmanlının parçalanmasını sağlamaktı. Nedenlerden bir öteki ise orta Asya’da mevcud Osmanlı topraklarının katılımı ve buralarda ki geniş coğrafyaya egemen olma isteğiydi. Tüm bu nedenlere bakıldığında karşı bir politika geliştirmek isteyen Osmanlının, Ruslara karşı uzun seneler savaşım etmesine niçin olmuştur.

Anahtar Kelimeler : Rusya,,Osmanlı,devletininbaşatolduğu,toprakların,varlığıüstündesiyasetler,geliştirmiş,ve,tarihsüresincebirçok,mücadelede,bulunmuştur.,..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar