Sanata ehemmiyet vermeyen toplumlarda medeniyetin gelişmesinden laf edilebilir mi?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 27.07.2020 tarih ve 01:03 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Sanata ehemmiyet vermeyen toplumlarda medeniyetin gelişmesinden laf edilebilir mi?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Sanata ehemmiyet vermeyen toplumlarda medeniyetin gelişmesinden mutlaka laf edilemez. Sanatsız kalmış bir topluluk ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar bilime ehemmiyet verirse versin basit basit ilerleme kat edemez. Bir ülkenin ekonomisi, ziraat sektörü, ömür seçimi ve düzeyine bakılacak olursa o ülkenin sanat ve kültür anlayışı ile beraber ülkenin düzeyi ortaya çıkar. İlerlemek ve gelişmek isteyen ülkeler sanatı ve kültürü baş tacı etmek zorundadırlar. Kültür düzeyi yükselen toplumlara bakılmalıdır ki muhakkak sanat düzeyi de yükselmektedir. Sanat, adamın duygu, düşünce, hayal dünyasının; çizgi, ses, renk vasıtasıyla ifadesi anlamına gelmektedir. Sanat ancak duvardaki bir tablo veya meydandaki bir heykel veya bir zamanı çiçeklik demek değildir. Sanat, adamın hayatı ile bütünleşen hoşgörüdür, güzelliktir. Çünkü sanat adamın duygularını yüceltir. Ruhunu güzel duyu bir duruşa kavuşturur. Medeniyet, sanat yardımıyla insan hayatına ilmi açıdan yeterlilik sağlarken sanat ile de güzelleştirir. Teknoloji ve bilim ne kadar gelişirse gelişsin sanatın güzelliği ve inceliği olmadan uygarlık tam hızla gelişemez. İnsan bilime ehemmiyet verdiği benzer biçimde sanata da vermelidir. Örneğin Almanya’da bir harp daha sonra ilk meydana getirilen düzenlemeler müzelerin ve tiyatro binalarının onarım edilip düzeltilmesi idi. Birisinin birisinden üstünlüğü yoktur. Ancak birbirlerinin desteklerler.Sanat ve kültürde ilerleyememiş, bir yere varamamış bir ülke sanayide, ekonomide ne kadar gelişmiş olursa olsun uygarlık yarışında kazanan olamaz.

Anahtar Kelimeler : Sanataehemmiyetvermeyen,toplumlarda,medeniyetin,gelişmesindenmutlakalafedilemez.,Sanatsız,kalmış,birtoplulukne,kadar,çabalarsa,çabalasın,,ne,..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar