Sanatın kültürler arası etkileşimdeki önemi ile alakalı neler söyleyebilirsiniz?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 26.07.2020 tarih ve 22:11 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Sanatın kültürler arası etkileşimdeki önemi ile alakalı neler söyleyebilirsiniz?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Kültürün pek fazlaca tanımı vardır. En genel manada kültür, bir millete ilişkin olan, maddi ve tinsel olan değerlerin tamamıdır. Din, anane ve sanat kavramları da bu değerlerin arasında yer alır. Sanat eserinin oluşumunda da kültürün tesiri yadsınamaz. Zira isteyerek yahut istemeyerek sanatçı arasında bulunmuş olduğu kültür dairesinin tesirinde kalacak, o biçimde eserlerini üretecektir. Sanat evrensel olsa da sanatçı, içerisinden çıkmış olduğu camianın aynası olma özelliği kazandığından bu ikisini birbirinden ayrı düşünmek olanaksızdır. Öte taraftan sanatçı eserlerinde toplumdan etkilendiği gibi, eserleriyle topluluğu etkileyip ona doğrultu verebilmektedir. Sanatçı kültürden beslendiği için, onu çevreden soyutlayıp eserler üretmesini beklemek imkansızdır.Sanatın pek fazlaca işlevi bulunmaktadır. Çoğu defa iki kültürün tanışmasını ve birbirlerini geliştirmesini elde eden etkili sanat olmuştur. İnsanlar güzele ve güzelliğe ellerinde olmadan bir çekim duymaktadır. Sanat eserleri de insana bu doyumu yaşatır. Bunun yanında insan beğenmiş olduğu eserin kimin elinde, hangi ortam ve şartlarda çıkmış bulunduğunu da merak edebilmektedir. Böylece sanatçı nezdinde yabancı bir kültürü, merak ederek öğrenmeye başlamaktadır.Karşılıklı etkileşimin yaşandığı kültür ve sanat kavramları, birbirlerinden ayrılamayacak kadar iç içe girmiş durumdadır. Günümüz dünyasında eserlere ulaşım oldukca basit olduğu için kültürel etkileşimlerin de fazla olduğu söylenebilmektedir. Söz gelimi, kilometrelerce ötede bir ressamın yapmış olduğu resmi, bulunulan yerden dijital olarak görmek yahut yazarların yeni kitaplarına kolayca erişmek mümkündür. Bu sayede kültürler birbirlerini bütün yönleriyle tanımak olanağına erişerek bilincinde bile olmadan bir etkileşim yaşarlar.

Anahtar Kelimeler : Kültürün,pekfazlacatanımı,vardır.,En,genel,manada,kültür,,bir,milleteilişkinolan,,maddi,vetinselolan,değerlerin,tamamıdır.,Din,ana..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar