Tanzimat Dönemi idare anlayışında olup biten değişimleri açıklayınız.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 08.08.2020 tarih ve 01:55 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Tanzimat Dönemi idare anlayışında olup biten değişimleri açıklayınız.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Tanzimat Dönemi idare anlayışını idrak etmek için ilk önce kısa olarak Tanzimat periyodu ne işe yaradığını anlayalım. Osmanlı İmparatorluğu’nda 1839 senesinde Gülhane Hatt-ı Şerif’inin (Tanzimat Fermanı) okunmasıyla başlamış olan modernleşme periyodunun adıdır. Tanzimat, “düzenlemeler, reformlar” anlamlarına gelmektedir. Batı dillerinde daha çok “The Ottoman Reform” kısaca Osmanlı Reformu olarak geçmektedir.

Tanzimat Döneminin Önemi

Hukukta Müslim- Gayrimüslim eşitliği sağlanmıştır.
Askerlik rolü ocak hizmeti olmaktan çıkarılarak vatan rolü şekline dönüşmüştür.
İlk kez bir Osmanlı padişahı müddetsiz olan yetilerinin üzerinde bir kanun enerjisini tanımış oldu. Bu sebeple Tanzimat Fermanı Osmanlı Devleti’nde anayasallaşma periyodunun başlangıcı olarak kabul edilir.
Osmanlıcılık fikrinin doğmasına zemin hazırlamıştır.


Tanzimat Dönemi Yenilikleri Nelerdir?

Şer’i kanunların yanında Avrupai biçim kanunlar yapılma bu da hukukta ikilik ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Kız öğrenciler ilk kere okullara alındı.
Islahat Fermanı duyuru edilmiştir (1856)
Eğitim bakanlığı kurulmuş, okullar ilk, orta, lise ve yüksekokul diye kısımlara ayrılmıştır.
İl genel meclisleri kurulmuştur.
İltizam yolu ile aşar vergisi toplama usulü kaldırılmış, maliye bakanlığı tarafınca toplanması kararlaştırılmıştır.
İlk kâğıt para basılmıştır. (Kaime – 1844)
Cizye miktarının belirlenmesi işi patrikhaneye verilmiştir.
İlk dış borç İngiltere’den alınmıştır. (Kırım Harbi esnasında – 1854)
İlk demiryolu hattı kurulmuştur. (İzmir – Aydın hattı)
İlk telgraf okulu açılmıştır.
Öğretmen okulları ve mülkiye mektebi açılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Tanzimat,Dönemiidareanlayışınıidrak,etmekiçinilk,öncekısa,olarak,Tanzimatperiyodune,işe,yaradığınıanlayalım.,Osmanlı,İmparator..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar