Tarihte Devletler Arasında Ekonomik İlişkiler Nasıl Yürütülmekteydi?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 02.08.2020 tarih ve 00:24 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Tarihte Devletler Arasında Ekonomik İlişkiler Nasıl Yürütülmekteydi?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Tarihte devletlerarası ekonomik ilişkiler Anadolu’da adım atmıştır diyebiliriz. Tarihte meydana getirilen ilk yazılı ticari antak kalma ise 4 bin sene öncesine ait. Asur krallığı, Hahhum Krallığı ve Kaniş krallığı içinde ticari ilişkilerin itimat arasında yürütülmesi için çivi yazılı tabletler hazırlanmış. Bu dönemde ekonomik faaliyetler mal değiş tokuşu gibi yürütülüyordu. Lidyalıların uygarlık sahnesine çıkmaları ile işler değişti. Lidyalılar MÖ. 5. Yüzyılda ilk kez parayı kullanmaya başladılarTarih süresince devletler ilk önce sınır komşuları ile ekonomik ilişkilerde bulunmuşlardır. Bu ekonomik faaliyetler yasalar ve antlaşmalarla belirlenmiştir. Daha sonrasında tecim yolları açıldıkça ve taşımacılıkta ilerlemeler kaydedildikçe ekonomik faaliyetler gelişmiş ve dünya üstündeki yayılımları artmıştır. Tarihte en eski ticari yolların İpek Yolu ve Baharat Yolu bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu yolların etrafında kurulan yerleşim merkezleri medeniyetlerin de inkişaf merkezleri haline gelmiştir.Devletlerarası ekonomik faaliyetlerde limanlar ve deniz taşımacılığı da büyük rol oynar. Bu sebepledir ki liman şehirlerine egemen olmak, büyük denizlere açılmak tarih süresince oldukca mühim olmuştur. Ekonomik faaliyetleri gelişen ülkeler kuvvetli bir yere haiz olup gelişmişler, varlıklı olmuşlardır.Tarih süresince birtakım devletlere ekonomik mevzularda imtiyazlar sağlanmıştır. İlk akla gelen, kapitülasyonlardır. Osmanlı Devletince, evvela Fransızlara tanınan ekonomik ayrıcalıklardır. Başlangıçta ülke çıkarları için yararlı olan kapitülasyonlar daha sonraları Osmanlının başına bela olmuştur. Lozan Antlaşması ile tamamen kaldırılmıştır. Günümüzde devletlerarası ekonomik faaliyetler Uluslararası Ticaret Hukukuna müsait olarak yürütülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Tarihte,devletlerarası,ekonomik,ilişkiler,Anadolu’daadım,atmıştırdiyebiliriz.,Tarihtemeydana,getirilenilk,yazılı,ticariantak,kalmaise,4,binsene..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar