Trablusgarp Savaşı Hakkında Bilgi | Nedenleri Sonuçları

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 07.06.2020 tarih ve 00:46 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Trablusgarp Savaşı Hakkında Bilgi | Nedenleri Sonuçları

makale içerik

Trablusgarp Savaşı Hakkında Bilgi | Nedenleri Sonuçları
Kısa Linki Kopyala

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911)
Dersimize ilk olarak Trablusgarp Savaşı nedenleri ile başlıyoruz.

Trablusgarp Savaşı Nedenleri
– Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya’nın hammadde ve sömürge arayışı içerisinde olması.

– İtalya’yı Almanya’nın yanından uzaklaştırmak için İngiltere, Fransa ve Rusya’nın bu devleti Osmanlı’ya karşı desteklemesi

– Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın, Osmanlı’ya uzak olması.

– İtalya’nın Habeşistan’da aldığı yenilginin öcünü Osmanlı’dan almak istemesi.

– Mısır, İngilizlerin elinde olduğu için Osmanlı’nın karadan ordu gönderememesi. Donanmanın ise

II. Abdülhamit döneminde Haliç’e zincirlenmesi nedeniyle denizden de yardım gönderilemeyecek olması.

Dersimize Trablusgarp Savaşı sonuçları ile devam ediyoruz.

Trablusgarp Savaşı Sonuçları
İtalya, Trablusgarp’a asker çıkardı. Osmanlılar buraya sadece gönüllü subayları gönderebildiler. Bunlardan Mustafa Kemal, Tobruk ve Derne’de yerli halkı örgütleyerek İtalyanları geri püskürttü. (Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısıdır ve teşkilatçılığını gösterir.) İtalyanlar Osmanlı’yı barışa zorlamak için Çanakkale’yi bombaladılar. Akdeniz’de Rodos ve çevresinde bulunan On iki adaları işgal ettiler: Balkan uluslarını da Osmanlı’ya karşı kışkırttılar. Yaklaşan Balkan Savaşları daha yakın bir tehlike olduğu için Osmanlı Devleti barış istedi. İsviçre’de 1912’de Uşi Antlaşması imzalandı. Buna göre:

a) Kuzey Afrika’daki son toprağımız olan Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı.

b) Trablusgarp ve Bingazi halkı dini bakımdan halifeye bağlı kalacaktı. (Kültürel bağların devamlılığını sağlamak için)

c) İtalya, Osmanlı’nın borçlarından Trablusgarp ve Bingazi’nin payına düşen bölümü ödeyecekti.

d) Oniki ada da Yunan tehlikesine karşı geçici olmak kaydıyla İtalyanlara verildi, (İtalyanlar I. Dünya Savaşı’nda farklı taraflarda yer alınca On iki Adayı geri vermediler. Bu adalar II. Dünya savaşından sonra 1947 Paris Antlaşması ile Yunanistan’a verildi).

Anahtar Kelimeler : TRABLUSGARP,SAVAŞI,(1911) Dersimize,ilk,olarak,Trablusgarp,Savaşı,nedenleri,ile,başlıyoruz. Trablusgarp,Savaşı,Nedenleri –,Siyasi,bir..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar