Türk Birliğinin Sağlanmasında İslamiyet’in Ne Gibi Katkıları Olmuştur?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 29.07.2020 tarih ve 01:28 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Türk Birliğinin Sağlanmasında İslamiyet’in Ne Gibi Katkıları Olmuştur?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Siyasi, dini, kültürel ve toplumsal birçok niçin Türklerin birliğinin sağlanmasında etken olmuştur. Türkler değişik yerlerde değişik devletler kurmuştur. Dünya üstündeki sistem düşünüldüğünde genelde birbirlerinin rakibi olarak görülmeleri fazlaca normaldir. Türker, dünya üstünde adil bir sistem kurmanın hayalleri ardında koşmuştur. Adil sistemi oluşturmak için de muhtelif emek harcamalar yapmışlardır. Adil bir sistemin kurulması için meydana getirilen emek harcamalar zamanlar devletleşme anlayışına dönüşmüştür. Türklerin hayalindeki adil yönetimin İslam ile sağlanabilecektir. İslamlaşan Türkler, Türk birliğini sağlamak için İslam anlayışından yararlanmışlardır.


İslamiyet, toplumsal düzen, lidere bağlılık, birlik, birliktelik, ekonomik adil sistem, insan hakları, ebeveyne iyilik, akraba ilişkileri şeklinde inançları Türklerle benzerlik göstermektedir. İslam’ın bu inançları, Türklerde mevcud düşünceleri pekiştirmiştir. Sonuç olarak Türkler birlik ve birliktelik arasında yaşayarak örf ve adetlerine bağlı kalmalarını sonuç vermiştir. Göçebelikten kurtulmuşlar, ziraat yaparak geçimlerini sağlamayı öğrenmişlerdir. Göç etmeden bir bölgelere bağlı kalmaları Türklerin oldukça sayıda uygarlık ve devlet kurmasını sağlamıştır.


İlk Türk İslam devletlerinin idare sisteminde İslamiyet öncesi Türk terbiye ve gelenek anlayışı kabul edilmiştir. Türk kültürünün İslam kültürü ile kaynaşması ve Türk İslam kültür medeniyetinin temelleri öncelikle Karahanlılar döneminden itibaren atılmıştır. Türk İslam devletlerinden önde gelen Gazneliler, Karahanlıların attığı temellerin üstüne bina ederek devlet ve kültür yapılarını geliştirmiştir. Gaznelilerin geliştirdiği seka Büyük Selçuklu Devleti’ne, Selçuklulardan da öteki devletlere geçmiştir. İlk dönemlerden beri Türklerde bulunan cihan hakimiyeti İslamiyet’teki cihad anlayışı ile birleşerek Türk birliğinin gelişmesinde etken olmuştur.

Anahtar Kelimeler : Siyasi,,dini,,kültürel,vetoplumsalbirçokniçinTürklerin,birliğinin,sağlanmasındaetkenolmuştur.,Türklerdeğişikyerlerd..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar