Türk İslam dünyasının liderliği hangi vakayla Büyük Selçuklulara geçmiştir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 29.07.2020 tarih ve 01:20 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Türk İslam dünyasının liderliği hangi vakayla Büyük Selçuklulara geçmiştir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Büyük Selçuklular ve Abbasiler siyasal, ekonomik ve askeri ilişkiler kurmuşlardı. Abbasiler, Buveyhoğulları ile yaşadıkları siyasal anlaşmazlıkların çözümü için Selçuklulardan yardım istek etmişlerdi. Selçuklular düzenledikleri Bağdat Seferi ile Buveyhoğulları ile yaşanmış olan sorunları ortadan kaldırdılar. Abbasilerin yargı sürdüğü Hilafet topraklarında, Buveyhoğullarının başı çekmiş olduğu mezhep kavgaları yaşanıyordu. Abbasiler ekonomik olarak da sıkıntıdaydılar ve Fatimi Devleti ile kurulan münasebetlerde onları endişeye düşürüyordu.Şiiliğin ön plana çıkmasından endişeleniliyordu. Sünni bir İslam devleti olan Selçuklular, Abbasilere daha öncede yardımda bulunmuştu. Abbasi hükümdarı Tuğrul Bey’e bir davet göndererek yardım istedi. 25 Aralık 1055’te Tuğrul Bey Bağdat’a girerek kargaşalara son verdi. Sorumluları yakalatarak hapsetti. Buveyhoğullarının hükmü son buldu. Tuğrul Bey adına Hilafet topraklarında hutbe okutuldu.Tuğrul Bey’e “ Doğunun ve batının sultanı” unvanı veren Abbasi Halifesi, Büyük Selçukluları İslamiyet’in koruyucusu olarak duyuru etti. Tuğrul Bey, Halifelik makamı haricinde bütün yetkileri eline alarak Bağdat’ta evler, medreseler, hanlar, çarşı, saray yaptırdı. Bağdat’ın kültürel ve toplumsal açıdan gelişmesine katkıda bulundu. Böylece Türk İslam dünyasında liderlik Büyük Selçuklulara geçmiş oldu. Selçukluların İslam dünyasında önder konumunda olmaları Selçuklu Devletinin daha da güçlenmesi ve büyümesinin yolunu açmıştır. Dönemin en kuvvetli devletlerinden biri haline geldiler. Türk İslam dünyasın da koruyucu bir rol üslenen Selçuklular himayesi altında olan milletlere adil davranmışlardır. Türk İslam kültürünü geliştirmişler, mimari, bilim ve sanat alanında birçok esere de imza atmışlardır.

Anahtar Kelimeler : Büyük,Selçuklular,ve,Abbasilersiyasal,,ekonomik,ve,askeri,ilişkiler,kurmuşlardı.,Abbasiler,,Buveyhoğulları,ile,yaşadıklarısiyasalanlaşmazlıkların,çöz&..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar