Türk İslam kültürü denince aklınıza neler geliyor?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 16.08.2020 tarih ve 01:52 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Türk İslam kültürü denince aklınıza neler geliyor?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Günümüzde Kırgızistan sınırları içinde bulunan Talas Nehri civarlarında Karlukların Abbasiler ile bir olarak Çinlilere karşı giriştikleri bir muharebe olan Talas Savaşı, Hem Türkler bununla birlikte İslam âlemi için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu tarihten itibaren Türkler ve Müslümanlar arasındaki iyi ilişkiler giderek artmış ve İslamiyet, Türk toplulukları içinde yayılmaya ve Türkler İslam dinini benimseyerek Müslüman olmaya başlamışlardır. Türklerin İslamlaşması kimi vakit kılıç zoruyla, kimi zamansa bilgili bir biçimde ve isteyerek gerçekleşmiştir.

Özellikle dokuzuncu asırdan sonrasında ise Orta Asya’dan İslam bölgelerine doğru yaşanmış olan Türk göçleri ise İslamiyet’in Türkler üstündeki tesirinin artmasına ve Türk ve İslam kültürlerinin birbirleriyle bir araya gelmesini sağlamıştır. Zaten eski anane, tane ve inançlarında ve Törelerinde İslam’a aykırı pek fazla öge bulunmayan Türklerin, İslamiyet ile iç içe yaşamaya başlamaları ise “Türk-İslam kültürü” olarak adlandırılan ve dünya geçmişine damga vurun olgunun ortaya çıkmasına niçin olmuştur.

 

Türk-İslam Kültürünün Temel Özellikleri

Türk anane, tane ve töresine gore adaletli ve kurallara müsait olarak yönetilmesi ihtiyaç duyulan devlet halk içindi. İslam’ın insanı ve adaleti ön plana çıkartan tavrı Türk anlayışı ile birleşerek yüzlerce yıl devam etmiştir.

  • Arap coğrafyasında kurulan devletlerin vakit içinde güç kaybetmeleri yada yozlaşmaları nedeniyle, İslam dinini benimseyen Türk devletleri zaman içinde İslam’ı temsil eden tek qüç halini almışlardır. Örneğin 1058 yılında Abbasi halifesinin bütün otoritesini Büyük Selçuklu hükümdarına devretmesi gibi.
  • İslamiyet’in hanımlara hoşgörülü davranılmasını istemesi ve belli haklar tanıması töre, anane ve adetlerine gore hanıma kıymet veren Türklerin bu anlayışlarının pekişmesini sağlamıştır.
  • İslamiyet’in sancağı haline gelen Türkler, İslamiyet’i yaymak ve dünya hâkimiyetini sağlamak amacıyla gaza anlayışını benimsemişler ve üç kıtada yargı sürmüşlerdir.

Anahtar Kelimeler : Günümüzde,Kırgızistan,sınırlarıiçindebulunan,Talas,NehricivarlarındaKarlukların,Abbasiler,ile,bir,olarak,Çinlilere,karşı,giriştikleri,bir,muhare..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar