Türklerin İslam dinine geçmesi, onların sanat anlayışlarını değiştirmiş olabilir mi?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 28.07.2020 tarih ve 00:32 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Türklerin İslam dinine geçmesi, onların sanat anlayışlarını değiştirmiş olabilir mi?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Türkler İslam dini öncesi daha oldukca göçebe bir yaşam sürmekteydiler o sebeple yanlarında taşıyabilecekleri türden yada günlük hayatta kullanım alanı kabul eden eserler verdiler. İslamiyet’e geçişle beraber yerleşik yaşam düzene geçiş hızlandı. Böylelikle mimari alanında daha oldukca eserler verilmeye başlandı. Türklerin İslamiyet’e geçişleri onların öteki İslam coğrafyası ile daha çok etkileşimde olmalarına sebep oldu. Bu sebepledir ki İslam kültürü ve Türk kültürü kaynaştı. Bir Türk İslam kültürü ve sanatı ortaya çıktı. Bu sanat anlayışı her alanda kendini gösterdi.Öncelikle İslamiyet sonrası edebiyatı olarak tasavvuf edebiyatı doğmuştur. Tasavvuf edebiyatı eski Türk edebiyatından oldukca değişik kalıplara sahiptir. Türk İslam mimarisi de ilk dönemlerde kendine has çizgileri taşısa da, İslam anlayışından oldukca etkilenmiştir. İslamiyet öncesi Türk sanat eserlerinde heykel, rölyef, fotoğraf şeklinde objelerde insan figürlerine rastlanmaktadır. İslamiyet sonrası eserler de ise insan figürler yer almamıştır. Resim alanında ve heykelde oldukça fazla esere rastlanmasa da minyatür sanatı fazlaca iyidir. Hat sanatı, ahşap işçiliği, taş işçiliği şeklinde süsleme sanatları oldukça fazla gelişmiş görkemli eserler verilmiştir. Çinicilik, seramik ve halıcılık şeklinde el sanatları İslamiyet öncesi fazlaca gelişmiş olduğu şeklinde İslamiyet oradan da benzer şekillerde gelişmeye devam etmiştir. Müzik alanında ise tasavvuf musikisi ortaya çıktı sadece İslamiyet öncesi müzik gelenekleri yaşatılmaya devam etti. Aslında Türklerin sanatın her alanında İslami kültürden etkilendiğini söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler : Türkler,İslam,dini,öncesi,dahaoldukcagöçebe,biryaşamsürmekteydiler,o,sebeple,yanlarında,taşıyabilecekleri,türdenyadagünl&uum..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar