Yavuz Sultan Selim’in kendisini Hâdimü’l Harameyn olarak nitelendirilmesini Osmanlı devlet adamlarının idare anlayışı açısından değerlendiriniz.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 14.08.2020 tarih ve 22:39 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Yavuz Sultan Selim’in kendisini Hâdimü’l Harameyn olarak nitelendirilmesini Osmanlı devlet adamlarının idare anlayışı açısından değerlendiriniz.

makale içerik

Yavuz Sultan Selim’in kendisini Hâdimü’l Harameyn olarak nitelendirilmesini Osmanlı devlet adamlarının idare anlayışı açısından değerlendiriniz.
Kısa Linki Kopyala

İslam’ın sancaktarlığı olma niyeti ile idare anlayışını İslam dinini benimseme olarak meydana getiren Osmanlı devleti, bütün dünyanın Müslüman olmasını hedeflemiştir. Bu hedefi doğrultusunda gerek savaşlar yapmış gerek sulh anlaşmaları imzalamış. Farklı bir oldukça siyaset oluşturmuş her, yönüyle dünyanın nabzını tutmuş, insanların bu sayede tercih hakkını kendisinden yana kullanmasını sağlamıştır.

 

Osmanlı devletinde yöneticilerin bir oldukça mesuliyet sahibi olduğu şeklinde asli görevlerinin İslam’ı yüceltmek olması, onların İslam’ın yeryüzünde ki halifeliğini üstlenmesini sağlamıştır. Osmanlı padişahları kendilerini Allah’ın hizmetkarı olduğu düşüncesi ile davranması ve yeryüzündeki mübarek sayılan Mekke ve Medine şeklinde şehirlerin mevcut değerleri sebebiyle bu şehirlerin sadece hizmetkarı olabileceklerine inanmaları, Hadimü’l Harameyn olarak nitelendirilmelerini sağlamıştır. Yönetim anlayışını İslami bilgilere gore uyguladıkları, dünyaya İslam’ı hâkim kılmak istemelerine gore şekillendirmişler bu yönetimi  gerçekleştirirken ise İslam’ın sadece hizmetkarı olabileceklerini söylemişlerdir. Kendi değerlerini ve dinlerini kendi nefislerinden yüksek görmeleri ile de mübarek şehirlere vali, idareci yada Padişah sıfatı ile değil hizmetkar olabilme sıfatı ile yaklaşmışlardır.

 

Son Memlük halifesi 3. Mütevekkil Ayasofya ‘da halifeliği Yavuz Sultan Selim ‘ e devr etmiş mübarek toprakları Osmanlı egemenliğine vermiştir. Yavuz Sultan Selim Han oranın yöneticilerinin kullandığı Hakimü’l-Haremeyn (Kutsal beldelerin hakimi) sıfatını burun kıvırarak kendine Hâdimü’l Harameyn sıfatının verilmesini istemiştir. Bu Osmanlı’nın Sultanlık niyeti ile değil hizmet niyeti ile hükmettiğinin resmidir.

Anahtar Kelimeler : İslam’ın,sancaktarlığı,olma,niyeti,ileidareanlayışını,İslam,dinini,benimseme,olarakmeydana,getirenOsmanlı,devleti,bütündünyanın,Müsl&uu..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar