Dilekçe nedir nasıl yazılır?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 29.05.2020 tarih ve 20:15 saatinde Türk Dili kategorisine yazıldı. Dilekçe nedir nasıl yazılır?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala


Arzuhâl veya istida olarak da adlandırılan dilekçe, bir isteği veya şikâyeti üst makamlara/resmî dairelere bildirmek için yazılan imzalı bir çeşit mektuptur (Kavcar vd., 2002:232). Her vatandaşın dilekçe yazma hakkı 1982 Anayasası’nın 74. maddesinde yer alan “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.” ifadesi ile koruma altına alınmıştır.   
Dilekçe, resmî bir yazı türüdür ve gelişigüzel yazılmaz. Dilekçe yazımı sırasında uyulması gereken birtakım hususlar vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir (Yakıcı vd., 2011):  
1. Dilekçe beyaz, çizgisiz A4 kâğıdına bilgisayarda veya elle yazılmalıdır.   
2. Elle yazılan dilekçelerde siyah veya mavi tükenmez kalem kullanılmalıdır.   
3. Dilekçe yazılacak kâğıdın kenarlarından 2-3 santim kadar boşluk bırakılmalıdır.  
4. Dilekçenin gönderileceği makam adının tamamı veya sadece ilk harfleri büyük yazılır.  
 
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne  
YENİMAHALLE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA  
Yenimahalle Belediyesi Başkanlığına  
 
5. Makam adının sağ alt köşesine ilçe ve il adları yazılır.  
 
Fatih/ İstanbul  
Yenimahalle/ Ankara  
 
6. Tarih sağ alt köşeye gün, ay ve yıl olarak yazılır.  
7. Dilekçelerin sağ alt köşesinde mutlaka imza ile ad soy ad olmalıdır. İmzasız bir dilekçenin geçerliliği yoktur.   
8. Adres sol alt köşeye açıkça yazılır.  
Çiçek Mahallesi Papatya Sokak Pınar Apartmanı No:5  
Keçiören/Ankara  
 
 9. Bazı dilekçelerde ek belgeler bulunabilir. Bu belgeler sol alt köşede açılan “Ek/Ekler” başlığı altına yazılır  
 
EK:  
1. Sağlık raporu (1 adet)  
 EKLER:  
1. Fotoğraf (2 adet)  
2. Öğrenci belgesi (1 adet)  
3. Adli sicil belgesi (1 adet)  
 
10. Dilekçeler; giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.   
11.Giriş bölümünde ihtiyaç hâlinde dilekçe sahibi kendini kısaca tanıtır.   
12. Gelişme bölümünde istek veya şikâyet ayrıntılara girilmeden anlatılır.   
13. Sonuç bölümü ise arz bölümüdür. Dilekçe, “Gereğini arz ederim.” ifadesi ile tamamlanır.  
14. Dilekçeler, emir anlamı taşıdığı için “rica ederim” ifadesi ile bitirilmez.   
15. Dilekçelerde ele alınan konu açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.  
16. Dilekçe yazarken anlatım, yazım ve noktalama hatası yapmamaya özen gösterilmelidir.   
İfade etmek istediğiniz istek/şikâyetinizin tam anlamıyla anlaşılması için belirtilen kurallara uymak bir gerekliliktir. Dilekçeler istek ve şikâyet dilekçesi olmak üzere ikiye ayrılır.  
İstek dilekçesi, bir isteğin yerine getirilmesi için yazılan dilekçe türüdür. Sınava girmek, izin istemek, işe girmek, öğrenci belgesi almak vb. için yazılan dilekçeler istek dilekçelerine örnektir.  
  
 

 
 
 
 
 
 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 
                                                                                                     ANKARA 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 1. sınıf 0000001 numaralı öğrencisiyim.  
2019-2020 Eğitim- Öğretim yılının Bahar yarıyılında fakülteniz Türkçe Eğitimi Bölümüne yatay geçiş yapmak istiyorum. Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.  
Gereğini arz ederim.  
Adres:                                                                                                             29.12.2019  
Kuzey Yıldızı Mahallesi 3. Cadde                   (İmza)  
No:18/3 Yenimahalle/Ankara                         Arzu BÜNGÜ  
  
EKLER:  
1. Öğrenci belgesi (1 adet)  
2. Not döküm belgesi (1 adet)  
  
 
Şikâyet dilekçesi ise hoşnut olunmayan ve çözülmesi istenen bir sorunu bildirmek için yazılan dilekçe türüdür. Hırsızlık, gürültü, işini iyi yapmamak, müşteriye, hastaya, öğrenciye yapılan kötü muamele vb. konular şikâyet dilekçesine konu olabilir.  
 
 
 
 
 

 
 
 
YENİMAHALLE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA 
                                                                                     ANKARA 
Her perşembe günü sokak hayvanlarının kontrolü için Zeytin Mahallesi’ne gelen veteriner hekiminiz görevini yerine getirmemektedir. Veteriner hekim, hayvanlara mama vermemekte, hasta ve yaşlı köpeklerin ise muayenesini yapmamaktadır. Belirtilen sorunlar nedeniyle mahalle sakinleri rahatsız olmakta, hayvanların sağlığı konusunda endişe duymaktadırlar.  
Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim.  
Adres:                                                                                           15.11.2019  
Zeytin Mahallesi 2. Cadde No: 8/1                                                   (İmza)  
Yenimahalle/ Ankara                                                                 Merve TELVİ  
 

Anahtar Kelimeler : Arzuhâl,veya,istida,olarak,da,adlandırılan,dilekçe,,bir,isteği,veya,şikâyeti,üst,makamlara/resmî,dairelere,bildirmek,için,yazılan,imzalı,bir,çeşi..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar