Aynı madde değişik koşullarda niçin değişik hâllerde bulunur?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 18.07.2020 tarih ve 22:46 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Aynı madde değişik koşullarda niçin değişik hâllerde bulunur?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Bir madde değişik ısı, basıç şeklinde etkenlerden kaynaklı değişik hallerde bulunabilir. Bunun en mühim nedeni tanecikler arasındaki bağın kuvvetlenmesi yada güç kaybetmesidir. Örnek olarak bir sıvı ısı kaybederse atomları arasındaki bağ kuvvetlenir ve ehil ısı yitirilmesine eriştiği anda katı hale geçer. Buna donma vakası ismi verilmektedir. Hal değişimi esnasında maddenin sıcaklığı durağan kalır.Diğer bir misal olarak sıvı bir maddeye yeteri oranda sıcaklık verildiğinde tanecikler birbirinden uzaklaşır. Kaynama noktası ismi verilen ısıya geldiğinde gaz haline geçer. Buna buharlaşma ismi verilmektedir.Gelin şimdi merak ettiğiniz maddelerin hangi koşullarda katı, sıvı yada gaz şekilde bulunduğunu inceleyelim.Su : Donma noktası 0 ve kaynama noktası 100 aşama olan su, 0 derecenin altındaki sıcaklıklarda ( örneğin ; -5, -20 vs. ) katı şekilde bulunmaktadır. 100 derecenin üstündeki sıcaklıklarda ise ( 200, 400 C vs. ) gaz halinde bulunmaktadır. Tam hal değişimi sıcaklıklarında ( 0 ve 100 derecede ) yarı katı-sıvı ve yarı sıvı-gaz şekilde bulunmaktadır.Etil Alkol : Donma noktası -117 C ve kaynama noktası 78 C olan etil alkol -117 den daha minik sıcaklıklarda ( -120, -150 vs.) katı şekilde bulurken 78 C den daha büyük sıcaklıklarda ise ( 80, 100 vs. ) gaz halinde bulunmaktadır. Bunlar haricindeki ısı değerlerinde ise sıvı halini korumaktadır.Demir : Erime noktası 1538 aşama ve kaynama noktası 2750 aşama olan demir, 1538 derenin altındaki değerlerde katı, 2750 derecenin üzerindeki değerlerde ise gaz halinde bulunmaktadır. Bu değerleri düzgüsel koşullarda elde edemediğimizden demiri genel hatlarıyla katı şekilde görmekteyiz.

Anahtar Kelimeler : Bir,maddedeğişikısı,,basıçşeklindeetkenlerden,kaynaklıdeğişikhallerde,bulunabilir.,Bunun,enmühimnedenitanecikler,arasındaki,bağın,k..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar