Dipol – dipol etkileşimine bir örnek verelim.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 26.06.2020 tarih ve 21:11 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Dipol – dipol etkileşimine bir örnek verelim.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Dipol – dipol etkileşimine bir misal veriniz.

 

Kimyasal türler arası etkileşimlerden olan sıska etkileşimler Van Der Waals ve hidrojen bağı olmak üzere ikiyi ayrılır. Van Der Waals Bağları ise dipol-dipol, iyon-dipol ve indüklenmiş dipol olarak 3 gruba ayrılır.

 

Bir molekülün iki ucunda bulunan yük miktarları eşit değil ve bir yanda yük birikmesi mevcutsa bu moleküllere polar molekül ismi verilmektedir. Bu tür moleküllerin kutuplu anlamına gelen diğer bir adı da dipoldür. Polar moleküller aralarında bulunan yüksek çekim kuvvetinden ötürü kalıcı yapılardır. Birden fazla polar molekülün bir araya gelmiş olarak oluşturduğu etkileşimler dipol-dipol etkileşimi olarak adlandırılır. Bir ucu kısmi olarak pozitif olan bir polar molekül ile ucu kısmi olarak negatif yüklü başka polar molekül yaklaştırıldığında zıt kutuplar arasında elektrostatik bir çekim kuvveti oluşur. Örnek olarak HCl bileşiği polar yapıya sahiptir. Dipol-dipol etkileşiminin özelliklerinden bazıları şunlardır.

 

Bu etkileşimi oluşturacak moleküllerin elektronegatiflikleri arasında bulunan fark arttıkça dipol-dipol etkileşiminin kuvveti ve molekülün sahip olduğu polarlık artar.
Polar atomları içinde bulunan dipol-dipol kuvveti arttığında o maddenin sahip olduğu erime ve kaynama noktası da aynı miktarda artar.
Bu tür etkileşimler London etkileşimlerinden daha güçlü iken hidrojen bağlarından daha zayıf bir yapıya haizdir.
 

Polar özelliklere haiz çözücü ve çözünen maddenin oluşturduğu çözeltiler de dipol-dipol etkileşimine örnek olarak gösterilebilir. Etanol ve sudan oluşan karışımlar bu türe bir örnektir.

 

Her etkileşimi olumlu ya da negatif olarak etkileyen ısı faktörü dipol-dipol etkileşimleri de etkilemektedir. Sıcaklığın yüksek olması arada bulunan çekim kuvvetini azaltacağından sıcaklık olumsuz yönde etkileyebilir diyebiliriz.

 

Dipol- dipol etkileşimlerine misal olarak göstereceklerimiz ise HCL, NH3 ve C2H5OH benzer biçimde bileşiklerdir. Bu tür bileşikler polar yapıya sahiptir ve yalnızca polar hususiyet taşıyan çözücüler içerisinde çözünür.

Anahtar Kelimeler : Dipol,–,dipol,etkileşimine,bir,misal,veriniz. Kimyasal,türler,arası,etkileşimlerden,olan,sıska,etkileşimler,Van,Der,Waals,ve,hidrojen,bağı,olmak,üzere,iki..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar