Endüstride hâl değişiminin kullanıldığı alanlar nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 20.07.2020 tarih ve 03:06 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Endüstride hâl değişiminin kullanıldığı alanlar nelerdir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Günlük hayatımızda başta su döngüsü olmak suretiyle bir fazlaca alanda hal değişiminden faydalanılmaktadır. Bir fazlaca üretim meydana getiren sanayi alanında da bu yöntemden faydalanılmaktadır. Şimdi gelin bu alanlar nelerdir, beraber inceleyelim.LPG : Doğada bulunan ham petrolün damıtılmasıyla propan ve bütan ismi verilen maddeler elde edilmektedir. Bu maddeler oda şartlarında gaz biçimde bulunmaktadır. Soğutularak ve tazyik uygulanarak propan ve bütandan kokusuz,renksiz ve havadan ağır olan LPG ismi verilen bir sıvılaştırılmış gaz elde edilir. Bu sıvı daha minik hacime haiz LPG tüpleri içinde depolanır. Türkiye üstünde kullanılan LPG’ler genel hatlarıyla p bütan ve 0 propandan oluşmaktadır. Bu madde havadan daha yoğun olduğu için kaçak şeklinde durumlarda yere çökerek zehirlenmelerin önüne geçilmektedir.Doğalgaz (NG) ve Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) : Genellikle petrol yataklarının üst kısmında biriken ve büyük bölümü metan gazından oluşan doğalgaz azca oranda etan ve su buharı içermektedir. Yoğunluğu LPG’nin bilakis havadan küçüktür. Bu gazın aşırı derecede soğutularak -162 dereceye getirilmesiyle elde edilmiş sıvıya ise sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ismi verilir. Yoğunluğu havadan minik olduğu için kaçak niteliğinde direk olarak insanı zehirleyebilir. Yanıcı bir maddedir.Soğutucu Akışkanlar : Buzdolabı, klima ve derin dondurucuların haricinde yer edinen borular içinde yer edinen sıvılar mamüllerin içine girdiğinde gaz halini almaktadır. Buharlaşma için lüzumlu olan ısıyı bu mamüllerin kendisinden almaktadır. Sıvılaşırken dışarıya verdiği sıcaklık ise bulunmuş olduğu ortama yayılmaktadır. Soğutucu akışkanlar ismi verilen bu sıvı maddeler devamlı olarak kapalı dönem içinde dolaşım halindedir.

Anahtar Kelimeler : Günlük,hayatımızda,başta,su,döngüsü,olmaksuretiylebirfazlacaalanda,hal,değişiminden,faydalanılmaktadır.,Birfazlacaüretimmeyda..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar