H2, CH4, C2H6 bileşiklerinin elektron sayısı sırayla 2, 10 ve 18’dir.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 18.07.2020 tarih ve 22:50 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. H2, CH4, C2H6 bileşiklerinin elektron sayısı sırayla 2, 10 ve 18’dir.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

H2, CH4, C2H6 bileşiklerinin elektron sayısı sırasıyla 2, 10 ve 18’dir. Bu moleküllerin kaynama noktalarını karşılaştıralım.Kaynama vakası buharlaşmadan değişik olarak bir sıvının ancak yüzeyinde değil tamamında gerçekleşen bir hal değişiklik olayıdır. Buharlaşmaya nazaran daha süratli gerçekleşir ve ancak tek bir sıcaklıkta gerçekleşir. Her sıvı maddenin kaynama noktası birbirinden farklıdır. Bu kıymet üstünde gaz halinde bulunurken, bu değerin altında donma noktasına kadar olan sıcaklıklarda sıvı şekilde bulunmaktadır.Bir maddenin molekülleri içinde bulunan çekim kuvveti ne kadar fazla ise kaynama noktası kıymeti de o denli yüksektir. Kaynama noktasını etkileyen öteki faktörler ise tazyik ve safsızlık miktarıdır. Örnek olarak tuzlu su ve şekerli suyu verecek olursak su saf madde hususi durumunu kaybettikçe kaynama noktası da aynı miktarda artmaktadır.Bileşiklerde iki atom biraraya gelmiş olarak yeni bir saf maddeyi oluşturmaktadır. Bileşiklerde kaynama noktasını etkileyen faktörlerden en önemlisi aralarında bulunan moleküler arası çekim kuvvetidir. Kovalent bağlı bileşikler apolar ve polar olmak suretiyle 2 gruba ayrılır.Apolar bağlı bileşikler değişik iki ametal atomunun bir araya gelmiş olarak oluşturuğu kovalent bağlı bileşiklere verilen isimdir. Apolar kovalent bağ ise aynı ametal atomlarının bir araya gelmiş olarak oluşturduğu bileşiklerdir. Apolar bileşiklerin arasındaki çekim kuvveti polar bileşiklere nazaran daha fazladır.Yukarıdaki soruya baktığımızda H2, CH4 ve C2H6 bileşiklerinin tüm bunlar apolar bağlı sentetik özelliği taşımaktadır. Bu yüzden atom ağırlığı en çokca olan daha çok çekim kuvvetine haiz olacaktır.Çekim kuvvetleri arasındaki ilişki : C2H6 > CH4 > H2 gibi olacaktır. Aralarındaki çekim kuvveti fazla çok kaynama noktası o denli büyük olacağından :

Kaynama noktası arasındaki ilişki : C2H6 > CH4 > H2 gibi olacaktır.

Anahtar Kelimeler : H2,,CH4,,C2H6,bileşiklerinin,elektron,sayısısırasıyla2,,10,ve,18’dir.,Bu,moleküllerin,kaynama,noktalarını,karşılaştıralım. Kaynamavakası&..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar