KCl tuzunun aynı sıcaklıktaki çözünürlüğü kaçtır?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 27.06.2020 tarih ve 00:14 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. KCl tuzunun aynı sıcaklıktaki çözünürlüğü kaçtır?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

40 gram tuz içeren 200 gram KCl tuzu çözeltisine aynı sıcaklıkta 20 gram daha KCl tuzu eklendiğinde çözelti doygun hâle geliyor. KCl tuzunun aynı sıcaklıktaki çözünürlüğü kaçtır?

 

Farklı iki maddenin farklı oranlarda bir araya gelmiş olarak oluşturduğu benzeşik karışımlara çözelti ismi verilmektedir. Bu tip karışımlarda çözücü ve çözünen olmak üzere iki tane madde bulunur. Miktarı daha çok olan ve çoğu zaman sıvı halde bulunan maddelere çözücü, öteki madde yada maddelere ise çözünen adı verilir. Her çözücü belirli miktarda maddeyi çözebilir. Örnek olarak 100 gram suda en çok 35 gram X maddesi çözünebilir ise bu miktar çözündüğü anda çözelti doygunluğa ulaşmış anlamına gelmektedir.

 

Çözeltiler derişimlerine gore aralarında karşılaştırılabilir. Derişim ise içerisinde çözünmüş madde miktarına bakılırsa değişmektedir. Örnek olarak 100 gram suda 30 gram tuz çözünen bir karışım ile tekrar aynı miktardaki suda 50 gram tuz çözeltisini karşılaştırdığınızda ilk çözelti daha derişiktir. Aşırı doymuş olarak adlandırılan çözeltiler kararsız bir yapıya sahiptir. Zamanla doymuş çözelti haline gelebilirler. Bu durumda ise birtakım maddelerde kristalleşme meydana gelir. Bal ve reçel gibi maddelerin üzerinde oluşan yapılar bu sebepten meydana gelmektedir.

 

Yukarıdaki soruda ise 40 gram tuz içeren 200 gram KCL tuzu çözeltisine ifadesinde dikkat etmemiz ihtiyaç duyulan nokta; 200 gram olarak verilen miktar yalnızca çözücü miktarı değil çözeltinin toplam miktarıdır. Bu çözeltide 40 gram tuz ve 160 gram çözücü bulunmaktadır. 20 gram daha KCl tuzu eklendiğinde toplam 60 gram tuz ve tekrar 160 gram çözücü miktarı bulunmaktadır. Son durum doygun çözelti olduğu için bu çözücü daha fazla miktarda maddeyi çözemez. 160 gram çözücü içerisinde 60 gram KCL tuzu çözündüğünden çözünürlüğü 60/160 olarak yazılabilir. Bu ifade 160 gram çözücü içindeki en fazlaca miktarı anlatım etmektedir.

Anahtar Kelimeler : 40,gram,tuz,içeren,200,gram,KCl,tuzu,çözeltisine,aynı,sıcaklıkta,20,gram,daha,KCl,tuzu,eklendiğinde,çözelti,doygun,hâle,geliyor.,KCl,tuzunun,aynı,sıcaklıktaki,&..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar