Maddeyi gerçekleştiren tanecikler neler olabilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 20.07.2020 tarih ve 21:43 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Maddeyi gerçekleştiren tanecikler neler olabilir?

makale içerik

İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Kütlesi, kütlesi ve eylemsizliği bulunan her şeye madde ismi verilmektedir. Katı,sıvı ve gaz biçimde bulunabilirler. Dışarıdan bakıldığında görünmese bile madde daha minik parçacıklardan oluşmaktadır. Bu taneciklere atom ismi verilmektedir. Mikroskop altında incelendiğinde atomlar minik yuvarlak daireler şeklindedir. Bu daireler bir araya gelmiş olarak maddeleri oluşturmaktadır. Maddenin her halinde bu atomların özellikleri farklıdır. Gelin şimdi hep birlikte bu özellikleri inceleyelim.Katı hal : Bu haldeki maddenin atomları içinde nerede ise asla boşluk yoktur. Maddenin en tertipli hali olarak malum katı hali erime ve sublimleşme benzer biçimde hal değişimine uğrayabilir. Erime vakası katı bir maddenin sıvı hale geçmesi vakasına verilen addır. Erime ısısı her madde için değişik olup, katının yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Sublimleşme vakası ise katı bir maddenin direk olarak gaz haline geçmesi olayıdır. Bu vakaya en güzel misal naftalindir. Normal şartlarda katı biçimde bulunan bu madde sıcaklığın etkisiyle direk olarak gaz haline geçmektedir.Sıvı hali : Bu biçimde bulunan maddelerin atomları içinde azca da olsa boşluk bulunmaktadır. Tanecikleri içinde çekim kuvveti katılara oranla daha azdır ve muayyen enerji ile birbirinden ayrılabilir. Sıvı maddelerin tanecikleri öteleme ve dönme hareketi yapabilmektedir. Gazlar kadar olmasa azca oranda sıkıştırıldığından kimya kanunlarında sıkıştırılamaz olarak geçmektedir. Belirli bir yöntemleri olmadığından konulduğu kabın şeklini almaktadır. Sıvı maddeler buharlaşma ismi verilen hal değişimi yaşarlar. Bu hal değişimi sıvı halden gaz geline geçişe verilen addır.Gaz hali : Maddenin en gayri muntazam hali olarak malum gazların tanecikleri arasındaki boşluk oldukca fazladır. Sıvılar benzer biçimde akışkan bir yapıya sahiptir. Tanecikleri aralarında bulunan boşluklar nedeniyle huzurlu bir biçimde öteleme ve dönme hareketleri yaparlar. Gazların muayyen biçim ve hacimleri bulunmadığından konulduğu kabın şeklini alırlar. Maddenin halleri içinde sıkıştırabilen tek tür gaz maddelerdir.

Anahtar Kelimeler : Kütlesi,kütlesive,eylemsizliği,bulunan,her,şeye,maddeismiverilmektedir.,Katı,sıvı,ve,gazbiçimdebulunabilirler.,Dışarıdan,bakıldığında,gör&u..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar