Odamızdaki çamaşırlar kurur iken hangi hâl değişimi gerçekleşir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 19.07.2020 tarih ve 01:45 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Odamızdaki çamaşırlar kurur iken hangi hâl değişimi gerçekleşir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Maddeler doğada 3 temel biçimde bulunmaktadır. Bunlar katı, sıvı ve gaz halleridir. Bulundukları ortamdan sıcaklık alarak yada ortama sıcaklık vererek maddeler hal değişimi gerçekleştirir. Erime, buharlaşma ve süblimleşme vakaları sıcaklık alarak gerçekleşen başka bir deyişle endotermik olaylardır. Donma, yoğuşma ve kırağılaşma vakaları ise ortama sıcaklık verilerek gerçekleşen ekzotermik olaylardır. Bu olayların gerçekleştiği sırada ortamın ısısı artar. Diğer vakalarda ise ortamın ısısı azalır.Soru içinde verilen ayrıntılara gore çamaşırlar kururken üstünde bulunan su ortamdan almış olduğu sıcaklık sebebiyle buharlaşır. Buharlaşmanın tanımını hatırlayacak olursak sıvı bir maddenin ortamdan sıcaklık alarak gaz haline dönüşmesidir. Biz bu buharlaşmayı gözlerimizle göremesek de kurumuş olduğu vakit üstündeki suyun kaybolmasından kolaylıkla anlayabiliriz.Bu çamaşırlar kururken ortamdan almış olduğu sıcaklık sebebiyle hal değişimi yaptığından içinde bulunduğumuz ortamın ısısı düşer. Kış günlerinde çamaşırları bulunduğumuz odada kurutmamız içerinin ısısının düşmesine sebep olacağından kullanmadığımız bir odada kurumasını sağlamak sağlığımız için daha yararlı olacaktır. Isı dışında bulunduğumuz ortamın nemini de azaltacağından soluk almamız zorlaşacaktır.Yaz günlerinde şikayetçi olduğumuz sıcak havalardan yıkanmış olan çamaşırları bulunduğumuz odaya asarak kurtulabiliriz. İçeride bulunan sıcak hava yardımıyla çamaşırlar süratli bir halde kuruyacak ve bizlere bir nebze de olsa serinlik yaratacaktır. Sıcak havalarda daha fazlaca bulunan rutubet yaz günlerinde daha sıkıcı hal alabilir bu nedenle çamaşırların o odada kuruması ayrıca nemden kurtulmamızı da sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler : Maddeler,doğada,3,temelbiçimdebulunmaktadır.,Bunlar,katı,,sıvı,ve,gaz,halleridir.,Bulundukları,ortamdansıcaklıkalarakyadaortamasıcaklıkvererek..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar