Hasta yada yaralıyı değerlendirme aşamaları nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 03.08.2020 tarih ve 21:22 saatinde Saglik bilgisi kategorisine yazıldı. Hasta yada yaralıyı değerlendirme aşamaları nelerdir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Hasta görüldüğünde ilk yapılması ihtiyaç duyulan şuur kontrolüdür. Kişinin bilincinin aleni olup olmadığı test edilmelidir. Normal bir konferans şiddetiyle hastaya bir sual sorulabilir yada koluna hafif vurarak tepkisine nazaran değerlendirme yapabilirsiniz. Eğer hastanın/yaralının bilinci yerinde değilse tepkisiz kalacaktır. Bu durumda dirimsel fonksiyonlarının devam edip etmediği test edilmelidir. Zor soluk almış olduğu düşünülüyorsa havayolu açıklığında bir mesele olabilir.Havayolu değerlendirmesi
Bilinci aleni olmayan hastalarda kas gruplarından bazıları çalışmaz durumdadır dil ağız içinde yer edinen kas da çalışmayacaktır. Bu durumda dil yatay pozisyondaki hastanın soluk almasını zorlaştıracak halde geriye doğru nefes borusunu kapatacaktır. Bu yüzden hastanın ağzı ve solunumu test edilmelidir. Kusma ve yabancı cisimlerde teneffüs yolunu kapatabilir. Bu nedenle hasta zemine dik halde baş boyun beden ekseniyle oturtturulmalı. Ağız içini ilkin bakarak sonrasında işaret parmağını hafifçe bükerek ağzın yan tarafınca içerisine sokarak test etmek gerekir. Yabancı cisimleri nefes borusuna kaçırmadan çıkartmak önemlidir. Hasta baş-çene pozisynuna alınır. Bir el alna konulur öteki elin 2 parmağı ile de çene. Alın hafifçe geriye doğru çene hafifçe yukarı doğru olmalıdır. Bu durumda dil oynatılarak teneffüs borusunun tıkanmaması amaçlanır. Solunum ve dolaşım değerlendirmesi bundan sonraki adımdır.Solunum değerlendirmesi
Bak dinle hisset yöntemi ile adlandırılan yöntemle hastanın solunumu test edilir. Göğüs hareketleri ile bakarak anlaşılabilir. Burun ve ağızdan solunumun olup olmadığı dinlenir. Hastanın solunumu yanakta hissedilecek kadar kuvvetli olmalıdır. Eğer teneffüs yoksa suni teneffüs yapılmalıdır.Dolaşımın değerlendirilmesi
Hastanın yaş aralığına nazaran dolaşım test yöntemi değişecektir. Bebeklerde kol atardamarından test edilmelidir. Yetişkin ve çocuklarda ise şahdamarından test edilir.

Anahtar Kelimeler : Hasta,görüldüğünde,ilk,yapılmasıihtiyaç,duyulanşuurkontrolüdür.,Kişinin,bilincininaleniolup,olmadığıtestedilmelidir.,N..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar