Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların haiz oldukları hakları muhtelif kaynaklardan araştırınız. Hastaların bu haklarını bilmeleri onlara ne şeklinde kolaylıklar sağlar?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 11.08.2020 tarih ve 01:12 saatinde Saglik bilgisi kategorisine yazıldı. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların haiz oldukları hakları muhtelif kaynaklardan araştırınız. Hastaların bu haklarını bilmeleri onlara ne şeklinde kolaylıklar sağlar?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Hastanın sıhhat kuruluşlarına başvurmasının arkasından hasta belli haklara haiz olur. Bu haklar 1980 yıllarında Dünya tabipler donanması tarafınca duyuru edilmiştir. Bu hakların tanımı internasyonal olmak suretiyle 6 madde ile tanımlanmıştır. Dünyadaki her tabip ve hasta için incelik ile düşünülmüş hasta hakları bireyin sağlığı için doktora başvurup kendi tercihlerini yapma imkânı sağlıyor. Hasta hakları temel olarak hastanın sıhhat kuruluşları ve sıhhat çalışanlarına karşı kuvvetli bir konumda olmasını sağlıyor.

Bu haklar içinde şunlar bulunuyor:

Hastanın özgürce istediği hekimi seçebilme hakkı
Hastanın tedavi ile alakalı bilgilendirilmesi arkasından tedaviyi kabul etme veya reddetme hakkı
Tüm sıhhat ve kişisel bilgilerinin gizli saklı kalması hakkı
Dini yada ruhsal desteği istek etme hakkı
Hastanın tedaviyi reddederek ölme hakkı oluşur


Hukuksal olarak hastanın hakları:Bilgi isteme hakkı: şahıs malumat edinmek ve malumat sahibi olmak isteyebilir hastalığı ile alakalı tanı teşhis ve tedavileri, tedavilerin neticelerini hangi cihazlar kullanılacağını, iyi mi dönemlerden geçeceğini, maddi detayları edinme ve isteme hakkına sahiptir.
Tedavi ve bakım hakkı: hastanın hiç bir din dil ırk ayrımı gözetmeksizin tedavi ve bakım görme hakkı vardır. İstediği tedaviyi reddetme ve onay hakkı vardır ve istediği ekimi sıhhat kuruluşunu seçme hakkı bulunur.
Mahremiyet hakkı: hastanın kayıtlı olan bilgilerini saklama hakkı vardır.
Dini inançlarını yerine getirme hakkı: hastanın dini mutlaka hastane arasında dini vecibelerini yerine getirme hakkı vardır.
Şikayet hakkı: hastanın herhangi bir zarara uğraması niteliğinde yakınma edebilme hakkı vardır.

Anahtar Kelimeler : Hastanınsıhhatkuruluşlarına,başvurmasınınarkasındanhasta,belli,haklarahaizolur.,Bu,haklar,1980,yıllarında,Dünya,tabiplerdonanmasıtarafınca..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar