Sağlık, rahatsızlık ve engellilik kavramlarını sağlıkla alakalı kitap ve dergilerden araştırarak bunlarla alakalı görüşlerinizi derslik arkadaşlarınıza açıklayınız.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 10.08.2020 tarih ve 22:12 saatinde Saglik bilgisi kategorisine yazıldı. Sağlık, rahatsızlık ve engellilik kavramlarını sağlıkla alakalı kitap ve dergilerden araştırarak bunlarla alakalı görüşlerinizi derslik arkadaşlarınıza açıklayınız.

makale içerik

İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Sağlık nelerdir ve iyi mi tanımlanır benzer biçimde sorulara cevap olabilsin diye 1948 de Dünya Sağlık Örgütü internasyonal bir tanımlamada bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütünün sıhhat tanımı bir çok ülkede kabul görmüştür tekrar de birtakım maddeleri oldukça fazla münakaşaya açıktır ve anlaşmazlıkların meydana gelmesine sebep olmuştur. Günümüzde subjektif olarak değişebilen sıhhatli olma, hasta olma, engelli olma ve sıhhat tanımı günümüzde bir çok şahıs tarafınca bilinmemekte hatta ihtiyaç olarak da görülmemektedir. Oysa bireyin sıhhat tanımı rahatsızlık tanımı ve engellilik tanımlarını bilmesi ve sağlığı için bu tanımları baz alarak davranışlarına yansıtması gerekir.

Sağlık tanımı
Sağlık bireyin hem fizyolojik kısaca biyolojik işleyişinin iyi olması yanı sıra toplumsal ve ruhsal durumunun da aynı anda iyi olma durumudur. Sağlık bir bütündür ve yukarda bahsettiğimiz 3 temelden biri bozulursa sıhhat bozulur. Dünya Sağlık Örgütü’ne gore sıhhat fizyolojik, psikolojik ve toplumsal yönden de tam bir iyilik halidir.

Hastalık tanımı
Kişinin biyolojik işleyişin de sorun yaşaması, ruhsal ve toplumsal yönlerden hastalıkların meydana gelmesi, toplumsal yaşantıdaki ve ruhsal durumundaki bozukluklar veya işlev kayıpları ve eksiklerinin tümüne rahatsızlık denir.

Engellilik tanımı
Engelli olma durumu hasta olmanın ötesinde ve uzun solukta yaşanılan hastalıkların, eksikliklerin olması durumudur. Fiziksel yetilerinde noksan olması yada ruhsal olarak kifayetsiz olma durumu engellilik olarak tanımlanır. Doğuştan görememe işitememe yada sonradan kaybedilmiş olan organların işlevlerini yerine getirememe olarak örneklendirilebilir. Engellilik payı yüzde 40’ı geçtiğinde engelli tutanağı alabiliyorsunuz.

Anahtar Kelimeler : Sağlıknelerdirveiyi,mitanımlanırbenzer,biçimdesorularacevapolabilsin,diye,1948,de,Dünya,Sağlık,Örgütüinternasyonal&n..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar