Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 07.06.2020 tarihinde Tarih kategorisine yazıldı. 1. Dünya Savaşı’nın Sonuçları Maddeler Halinde

makale içerik

1. Dünya Savaşı’nın Sonuçları
1. Üçlü İttifak Devletleri yenildi.

2. Osmanlı ve Avusturya – Macaristan İmparatorluğu gibi çok uluslu devletler parçalandı.

3. Avrupa’da; Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, Anadolu’da Türkiye, Ortadoğu’daki Osmanlı topraklarında ise Ürdün, Irak, Suriye, Arabistan ve Mısır gibi devletler kuruldu.

4. I. Dünya Savaşı’ndaki yenilgiden sorumlu tutulan ittihat ve Terakki yönetimi yurt dışına kaçtı. İngiltere’de hükümet bunalımı ortaya çıktı. ABD’de VVilson seçimleri kaybetti.

5. Rusya’da Sosyalizm (Sovyet) Almanya’da Nazizim, İtalya’da Faşizm rejimleri ortaya çıktı.

6. Milletler Cemiyeti (Cemiyet-I Akvam) kuruldu. (1919)

7. On milyona yakın insan öldü.

8. ABD’nin dünya politikasında etkinliği arttı.

9. Japonlar, Uzakdoğu’da Alman sömürgelerini ele geçirdiler.

10. Sömürgecilik, Manda ve Himayecilik adıyla devam ettirildi.

Anahtar Kelimeler : 1.,Dünya,Savaşı’nın,Sonuçları 1.,Üçlü,İttifak,Devletleri,yenildi. 2.,Osmanlı,ve,Avusturya,–,Macaristan,İmparatorluğu,gibi,..