1877-1878 (93 HARBİ) OSMANLI-RUS SAVAŞI- BERLİN ANTLAŞMASI (1878)

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 03.06.2020 tarih ve 02:44 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. 1877-1878 (93 HARBİ) OSMANLI-RUS SAVAŞI- BERLİN ANTLAŞMASI (1878)

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Nedenleri:

1- Avrupa siyasi dengesinin bozulması ve Rusya’nın bundan yararlanmak istemesi

(Almanya ve İtalya siyasi birliğini yeni sağlamış ve Almanya Fransa’yı yenilgiye uğratmıştır)

2- Rusya’nın Balkanlarda Panslavist bir politika izlemesi

3- Rusya’nın Avrupa’nın karışıklığından yararlanarak Paris Antlaşmasındaki Karadeniz’in tarafla tanımaması

Bu gelişmeler olurken yeni bir savaş istemeyen Batılı devletler İstanbul’da bir konferans toplar. Bu konferansa engel olmak isteyen Osmanlı Devleti, Kanun-i Esasiyi ilan etti. Öte yandan Avrupalı devletler Balkanlara ilişkin Osmanlı Devleti’nden bazı isteklerde bulundular. (Osmanlı’nın Sırbistan ve Karadağ’dan askerlerini çekmesini, Doğu ve Batı Bulgaristan eyaletlerinin kurulmamasını, Bosna-Hersek’teki özerk yönetimin Bulgar eyaletlerine de verilmesini) Bu öneriler kabul edilmeyince savaş çıkmasını istemeyen Avrupalı devletler Londra’da bir konferans daha toplarsa da bu konferansta sunulan istekler Osmanlı Devleti’nce kabul edilmeyince Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır. Romanya ve Karadağlılar da Rusya’nın yanında savaşa katıldı. Rusya doğuda Erzurum, batıda Çatalca’ya kadar İlerleyince Osmanlılar barış istedi.

Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması (1878)
1- Bulgaristan krallığı kurulacaktır

2- Bosna-Hersek’e özerklik verilecektir.

3- Sırbistan, Eflak-Boğdan (Romanya) ve Karadağ bağımsız olacaktır.

4- Arnavutluk, Osmanlı Devleti’nde kalacak; Teselya, Yunanistan’a verilecektir.

5- Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya’ya verilecektir.

6- Girit ve Ermenistan’da ıslahatlar yapılacaktır.

7- Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı verecektir.

Fakat, Ayastefanos Antlaşması Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliğini artırdığı için özellikle İngiltere ve Avusturya’nın karşı çıkması yanlarına Almanya’yı da almaları sonucu kabul edilmemiş ve yeni bir antlaşma imzalanmıştır.

Berlin Antlaşması (1878)
1-Bulgaristan üçe ayrıldı;

a- Makedonya Osmanlı Devleti’ne bırakıldı,

b- Doğu Rumeli’ye özerklik verildi.

c- Asıl Bulgaristan, Osmanlı Devleti’ne bağlı bir prenslik oldu. Bosna-Hersek’in mülkiyeti Osmanlı’ya, yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakılacaktır.

3-Sırbıstan, Romanya ve Karadağ bağımsız olacaktır. Böylece Yunanistan’dan sonra üç Osmanlı azınlığı daha bağımsızlığına kavuştu.

4-Kars, Ardahan, Batum Rusya’ya, Doğu Beyazıt Osmanlı’ya verilecektir.

5-Ermenilerin oturdukları yerlerde Osmanlı Devleti ıslahat yapacaktır. (İlk kez Ermeni sorunu ortaya çıktı)

6-Teselya, Yunanistan’a bırakılır.

7-Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödemeyi kabul eder.

İlk kez çok sayıda azınlık (3. Madde) Osmanlı Devleti’nden ayrılıp bağımsız oldu.

Osmanlı Devleti’nin Almanya’ya yakınlaşma süreci başlamıştır.

Rusya’nın Akdeniz’e inmesi engellenmiştir.

Berlin Antlaşması, Rusya’nın Ayastefanos Antlaşması’nda elde ettiği geniş ayrıcalıkları yok etmek amacıyla Avrupalı Devletler tarafından düzenlendi.

1878-KIBRIS: 93 Harbi sırasında Osmanlı Devleti’ni Rusya’ya karşı korumak bahanesiyle geçici olarak İngiltere tarafından işgal edilmiştir. Kıbrıs geçici olarak verilip alınamayan iki yerden biridir. Diğeri de 1912’de İtalyanlara bırakılan oniki adadır.

1881-TUNUS: 1830’da alınan Cezayir’in güvenliğini sağlamak için Fransa tarafından işgal edilmiştir.

1882-MISIR sömürgelerine giden yolu güvence altında tutmak için İngiltere tarafından işgal edilmiştir.

1885- DOĞU RUMELİ: Bulgaristan’a bağlanır.

1897-GİRİT: Yunanistan kendi topraklarına katar. (Osmanlı Devleti Balkan savaşları sonrası imzalanan Atina Antlaşması ile Yunanistan’a ait olduğunu onaylar)

1908-BULGARİSTAN: Bağımsızlığını elde eder.

1908-BOSNA-HERSEK: Avusturya kendine bağlar

 

Anahtar Kelimeler : Nedenleri: 1-,Avrupa,siyasi,dengesinin,bozulması,ve,Rusya’nın,bundan,yararlanmak,istemesi (Almanya,ve,İtalya,siyasi,birliğini,yeni,sağlamış,ve,Almanya,Fransa’yı,yeni..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar