Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 03.08.2020 tarihinde Tarih kategorisine yazıldı. Abdülhamit’in Kanun-i Esasi’yi kabul etmesinin sebepleri nelerdir?

makale içerik

Abdülhamit’in Genç Osmanlılara tahta geçtiğinde meşrutiyet ilanı mevzusunda verdiği laf ve azınlıkların milliyetçilik akımlarına karşı çıkabilmek amacıyla kabul edilmiştir. Pan-slavizm çabalarına karşı dercetmek ve avrupalı devletlerin ülkede ki iç işlerine karışmasını önlemeyi amaçlamıştır. Devlette bulunan ekonomik buhran kabul edilmesinde ki etkiyi hızlandırmıştır. Kabul edilmesinde ki en büyük tesir Osmanlıcılık akımı olmuştur.

Anahtar Kelimeler : Abdülhamit’in,Genç,Osmanlılara,tahta,geçtiğinde,meşrutiyet,ilanımevzusundaverdiğilafve,azınlıkların,milliyetçilik,akımlarına,karşı,çık..