Aynı Dönemde Yaşamış Türk Devletlerinin Birbirleriyle Mücadele Etmelerinin altında ne yatıyor?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 25.07.2020 tarih ve 00:17 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Aynı Dönemde Yaşamış Türk Devletlerinin Birbirleriyle Mücadele Etmelerinin altında ne yatıyor?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Türk zamanı süresince kurulmuş on altı büyük Türk devleti olmakla beraber irili ufaklı pek oldukca devletçik ve beylikler de kurulmuş ve oldukca geniş bir coğrafyada egemenlik sürmüşlerdir.

Tarihin Büyük Türk Devletleri

Tarihin büyük Türk devletleri içinde;

Osmanlı İmparatorluğu
Büyük Selçuklu Devleti
Gazneliler Devleti
Karahanlılar Devleti
Göktürk İmparatorluğu
Hazar İmparatorluğu
Göktürk İmpratorluğu yer almaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu kurulduğu 1299 yılından 1922 yılına kadar üç kıtada yargı sürmüştür.

Hâkimiyet Mücadelesi

Aynı dönemde yaşamış olan Türk devletlerinin birbirleri ile savaşım etmesinin gerisinde yatan sebep ise hâkimiyetin kimin elinde olacağı meselesidir. Örneğin Yıldırım Bayezid döneminde Türk bir hükümdar olan Timur ile yaşanılan savaşlarda bu sebep yatmaktadır. Bir öteki itilaf ise Türklerin İslamiyet’e geçmelerinden sonrasında açığa çıkan İslamiyet’in sancaktarının kim olacağı sonudur. Bu sorunla alakalı en büyük mücadelerin verildiği dönemler ise Büyük Selçuklu, Memlük Devleti, Timurlular Devleti, Safevi Devleti dönemlerinde yaşanmıştır.

Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim Karşı Karşıya

Bu mücadeleler bugünkü İran sınırları içinde 1501 yılında kurulmuş olan Safevi Devleti ile Osmanlı İmparatorluğu içinde da yaşanmıştır. Türkmen kökenli bir ebeveynden dünyaya gelen Şah İsmail’in kurduğu bir Türk devleti olan Safeviler bölgede derin izler bırakmıştır. Aynı halde Osmanlı Devlet zamanı açısından da mühim mücadelelerin yaşandığı bir devre olmuştur. Safeviler ile Osmanlıların içinde en şiddetli çatışmaların yaşandığı devre ise Yavuz Sultan Selim dönemidir.

Anahtar Kelimeler : Türkzamanısüresincekurulmuş,on,altı,büyük,Türk,devleti,olmaklaberaberirili,ufaklı,pekoldukcadevletçik,ve,beylikler,de,kurul..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar