Devletlerin modernleşmesinde hukukun tesiri nedir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 06.08.2020 tarih ve 23:52 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Devletlerin modernleşmesinde hukukun tesiri nedir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Modernleşme terimine baktığımızda, toplumların siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel özelliklerinin belli bir yapıda bulunmuş olduğu toplumlar ile geleneksel olarak nitelenen sosyal yapıları birbirinden ayırmak için kullanıldığını görmekteyiz. Hukuk terimi ise, devletin yaptırımlarıyla güç gören kaide ve kanunların bütünü olup topluluğun uyumunu ve düzenini sağlamak benzer biçimde bir rolü vardır. Toplum içinde güvenle hayata geçinmek için hukuka olan gereksinim yadsınamaz.Tarih serüveni içinde hukuka bakıldığında, kökünün fazlaca derine gittiği görülmektedir. Yazının icadına kadar sözlü hukuk kuralları topluma rehberlik ederken makalenin bulunmasıyla bu kurallar yazıya aktarılmıştır.Modern bir devlet, hukuk alanında belli bir seviyeye gelmiş olan devlettir. Adalet mülkün temelidir lafı de buradan gelmektedir. Burada bahsi geçen mülk devlet demektir. Hukuk camiasında şahıs hakları korunduğundan bir itimat ortamı oluşur, hakkaniyet vardır. Devletler ise bu itimatı halkına tahsis etmekle yükümlüdür. Bu nedenle hukukun tesiri fazlaca fazladır.Evrensel birtakım hukuk kurallarının doğuşu ve devletlerin arasındaki ilişkilerde kullanılmaya başlanması da bu noktada milli devletlerin oluştuğu 15. Ile 16. Yüzyıllarda rast gelmiştir. Yani hukuka verilen ehemmiyet artmaya başlamıştır. Öte taraftan bereketli bir hukuk sisteminin oluşmuş olması, halka götürülen hizmetin verimliliğine de yansıyacaktır.Ekonomik olarak da hukukun gelişkin olduğu devletlerde, müstahsil devlet kurumlarına itimat duyar ve daha oldukca üretmek için çabalar. Hukukun sorunsuz görevini yerine getirmiş olduğu devletlerde kişiler de daha serbest hareket edebilmektedir. Modernleşme kapsamında bunlar oldukca mühim unsurlardır. Bu nedenle de hukuk, modernleşmede eğer olmazsa olmaz bir konumdadır.

Anahtar Kelimeler : Modernleşmeteriminebaktığımızda,,toplumların,siyasal,,ekonomik,toplumsalve,kültürel,özelliklerinin,belli,bir,yapıdabulunmuş,olduğutoplumlar,ile,ge..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar