Devşirilen çocuğun hayatında ne şeklinde değişimler olmuştur?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 12.08.2020 tarih ve 00:10 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Devşirilen çocuğun hayatında ne şeklinde değişimler olmuştur?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Osmanlı devleti Hristiyan ailelerinden almış olduğu evlatları Türk ailelerine teslim ettikten sonrasında Türkleşmesini elde etmiş ve devşirme ismi verilen sistemle orduya yerleştirmiştir. Gelişen sistemin ilerleyen yıllarında üstün başarı sağlayanları paşalığa kadar yükselebilmiş Osmanlı devlet yapısının bütünlüğünü korumak amaçlı hizmetlerde bulunmuşlardır. Devşirilen bu çocuklar elbet ki değişik bir din ve kültürün tesiri altında kalmışlardır. Türkleşme ve İslamlaşma ile kendi kültürlerinden ve dinlerinden ayrılan bu kimseler seçilerek orduya alınmış belli beceri sahibi olan kimselerdi. Tek çocuklu olan ailelerden alınmaması ve sarı saçlı olmamasına dikkat edilirdi. Esmer olan kimselerin ayrım edilme olasılığı daha azca olduğundan bu biçim eleme sistemi geliştirilmişti.Yaşadığı topluluğun da fethedilen topraklarla beraber İslam kültürü altında kalması ve Türkleşmesi onların Osmanlı yapısına acele ısınmalarını sağlamıştır. Sonuçta kendi tebaasının güvenliğini sağlayacağı düşüncesi yerleşmiştir. İslam ın kabul edilebilmesi ve hakikatı göstermesi de dini açıdan güçlük yaşanmamasını sağlamıştır. Başarılı olmak adına hizmetlerini tam bir teslimiyetle yerine getirmişler sonraları sisteme bulaşan rüşvet ile sistemin ruhuna aykırı işler sistemin bozulmasını hızlandırmıştır. Kendi ailelerinin den kopan her devşirme yeni bir yaşamı yaşamaya başlamış, fikir tarzlarına kadar değişiklik göstermişlerdir.

 

Anahtar Kelimeler : Osmanlı,devleti,Hristiyan,ailelerindenalmış,olduğuevlatlarıTürk,ailelerine,teslim,ettiktensonrasındaTürkleşmesinielde,etmişve,devşirmeismi&..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar