Edirne Olayı, Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesini nasıl etkilemiş olabilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 08.08.2020 tarih ve 01:51 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Edirne Olayı, Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesini nasıl etkilemiş olabilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Merkezi otoritesinin kuvvetli olması amacıyla muhtelif stratejiler geliştirse de Osmanlı devleti, zaman içinde bu amaçtan uzaklaşmış ve merkezi otoritede, Edirne vakası ile zayıflıklar görülmüştür. Yine Edirne olayında;*Devlet otoritesinin şahsi çıkarlar amacıyla kötüye kullanılabileceği anlaşılmış,

*Halk ile ordunun beraber hareket ederek çıkarılan isyanla padişah değiştirebileceği inancı oluşmuş,

*Ordunun güçlü değil de kendi isteği üstüne emirlerini dinletebilecekleri cılız bir padişah seçebildiği anlaşılmış,

*Ordunun seçtiği padişah yardımıyla devlet yönetimine karışma hakkı kazanılmış olduğu görülmüştür.Böylece yönetime karışma hakkını kendinde kabul eden ordu yöneticileri kendi istekleri ve çıkarları doğrultusunda devlet otoritesini kullanmış olup merkezi otoriteye olan güvenin azalmasını sağlamışlardır.

Anahtar Kelimeler : Merkezi,otoritesininkuvvetliolması,amacıylamuhtelifstratejiler,geliştirse,de,Osmanlı,devleti,zaman,içindebu,amaçtan,uzaklaşmış,ve,merkezi,otoritede..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar