Fransız Devrimi (1789)

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 07.06.2020 tarih ve 23:43 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Fransız Devrimi (1789)

makale içerik

Fransız Devrimi (1789)
Kısa Linki Kopyala

Fransız Devrimi Nedenleri
Fransız aydınlarının etkileri (Wolter, Danton, Di-dero, Jan – Jak Ruso, Robespiyer, Monteskiyö gibi)

Amerika’daki bağımsızlık ve Özgürlük mücadelesinin etkisi

Fransa’da kralın ağır vergiler getirmek istemesi

Halk arasındaki sosyal eşitsizlik ve sıradan halkın büyük ekonomik sıkıntı içinde olması

Yedi Yıl Savaşları’nda Fransa’nın İngiltere karşısında yenilgiye uğraması ve ekonomik yönden büyük bunalım içine girmesi (ihtilalin en yakın nedenidir.)

Kralın Etejenero denilen Fransız Meclisini kapatmak istemesi

Sanayi Devrimi’yle zenginleşen burjuvaların yönetimde söz sahibi olmak istemeleri.

Not: Fransız Devrimi burjuvaların maddi desteği ve önderliği ile gerçekleşmiştir.

Fransız Devriminin Gelişimi:
Etejenero denilen meclis yeni vergilere karşı çıktığı için kral tarafından kapatılmak istendi.

Halk, bu olay üzerine 1789’da ayaklandı ve Kral XVI. Lui halkın isteklerini kabul etmek zorunda kaldı. Buna göre;

Derebeylik yasaklandı. 14 Temmuz’da 17 maddeden oluşan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi yayınlandı. Yeni bir kurucu meclis oluşturularak Anayasa hazırlandı ve meşrutiyet yönetimine geçildi.

Kralın idamıyla başlayan Fransa’daki İhtilal Savaşları, Napolyon Bonapart’ın 1804’te imparatorluğunu ilan etmesiyle son buldu.

Fransız Devriminin Sonuçları:
Fransa’da krallık yıkıldı; önce meşrutiyet, sonra cumhuriyet rejimi kuruldu.

Yaydığı evrensel fikirlerin etkisiyle (milliyetçilik -ulusçuluk) imparatorluklar dağıldı; bağımsız milli (ulusal) devletler kuruldu.

Burjuva sınıfı yönetimde söz sahibi oldu ve Kapitalist düzene geçildi. (Liberalizm)

Özgürlükçü düşüncelerin etkisiyle Avrupa ülkelerinde laik ve demokratik yönetimler ortaya çıktı.

Aydınlanma Çağı zirveye ulaştı.

Derebeylik yıkıldı; sosyal sınıf farklılıkları ortadan kalktı.

Üç renkli (kırmızı, mavi, beyaz) Fransız bayrağı kabul edildi.

Özgürlük, Genel oy, Eşitlik, Adalet ve insan

Hakları kavram ve düşünceleri tüm Dünya’ya yayıldı.

Eski düzeni geri getirmek isteyen Avrupa devletleri, Fransa’ya karşı birleştiler ve 1815’te Woterlo Savaşı’nda Napolyon’u yenilgiye uğrattılar.

İhtilalin sonuçları tüm dünya ülkelerini etkilediği için bu olay Yeni Çağ’ın sonu, Yakın Çağ’ın başlangıcı sayıldı.

Not-1: Mutlakıyetle yönetilen Avrupa ülkeleri,

1815’te Fransa’ya karşı Viyana Kongresi’ni toplamışlar ve Avrupa’da Restorasyon (Avrupa’yı ihtilalden önceki duruma getirme) Dönemini başlatmışlardır.

Not-2: Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın Fransız ihtilali kadar etkili olamamasının nedeni, bu ülkenin coğrafi uzaklığı ve sonuçlarının evrensel boyutlara ulaşamamasıdır.

Fransız Devrimi’nin Osmanlılara Etkileri:
a) Olumlu Etkileri:

– Tanzimat Fermanı ilan edilir (1839). Halk arasında eşitlik ve kanun üstünlüğü sağlanır (Hukuk devletine geçiş).

– Islahat Fermanı yayınlanır (1856). Müslüman – Hıristiyan ayrımı son bulur (Eşitlik ve insan Hakları).

– I. Meşrutiyet ilan edilir ve halk ilk kez yönetime katılır (1876). (Egemenliğe geçişte ilk adım ve anayasal düzene geçiş).

b) Olumsuz Etkileri:

– Sırplar ayrıcalık kazanır (1812 Bükreş Ant.) Ayrıcalık kazanan ilk azınlıktır.

– Yunanlılar bağımsız olur. (1829 Edirne Ant.) Bağımsız olan ilk azınlıktır.

– Sırbistan, Karadağ, Eflak ve Boğdan bağımsız olur. Bosna – Hersek’in yönetimi Avusturya’ya verilir. (1878 Berlin Ant. ile).

– Bulgaristan bağımsızlığını ilan eder. Bosna -Hersek, Avusturya’ya katılır. (1908)

– Arnavutluk bağımsız olur. Elden çıkan son Balkan devletidir. (1913 I. Balkan Savaşı’nda)

– Araplar bizden koparlar. (I. Dünya Savaşı’nda)

Anahtar Kelimeler : Fransız,Devrimi,Nedenleri Fransız,aydınlarının,etkileri,(Wolter,,Danton,,Di-dero,,Jan,–,Jak,Ruso,,Robespiyer,,Monteskiyö,gibi) Amerika’daki,bağıms..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar