İlk Türk devletlerin komşu devletlerle ticaret yapmalarının nedenleri neler olabilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 14.08.2020 tarih ve 01:52 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. İlk Türk devletlerin komşu devletlerle ticaret yapmalarının nedenleri neler olabilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Ticaretin önemini her çağda hissettiriyor olması, devletlerin ticaretin çevresinde emekler yürütüyor olmasından gelmekte. Hemen her dönemde ticari emekler olmuş, hasım olan devletler içinde dahi milli çıkarlar gözetilerek ticari ilişkiler yürütülmüştür. Eski çağlara da bu konum bu şekilde gelişmiş ve ticari uygulamaların çokluğu o dönemleri de kapsamıştır.

 

Ticaret; satma ve satın alma ilişkisinin, alınan ürün ve karşılığında ödenen bedellerin yerine getirilmesi ile oluşan karşılıklı uygulamadır. Arz istek dengesi ile oluşmasının nedenini sağlanan tecim uygulaması, tek taraflı gerçekleşmez. İnsanların gereksinimleri doğrultusunda istek ettikleri hizmet yahut mal, karşılı ödenerek gerçekleştirilebilir. Karşılığı alınan her ürün yada hizmette karşı tarafa sunulur. Bu ilişki ilk Türk vatanlarında önceleri değiş tokuş olarak da bildiğimiz takas usulüne bakılırsa yapılırdı. Savaşlarda elde edilmiş ganimetler yada haiz oldukları hayvanları takas usulüne bakılırsa ticari ilişkilerde kullanırlardı. Türkler çoğu zaman at verir, karşılığında iaşelerinin teminini sağlardı. Ayrıca tecim yapmanın ancak mal alıp verme olmadığının farkında olan Türkler, gereksinim fazlası üretilen öteki mallarında alımını yapmış olup başka kişilere satışını gerçekleştirmiştir. Üreticiden alıp tüketiciye aktarılan her ürün ticari bir faaliyetin göstergesidir.

 

Ticarette takas usulünün karşı tarafla antak kalma zorunluluğunun olduğu; bundan dolayı İran ve Bizans şeklinde komşuluklarda elde edilmiş, satir ismi verilen gümüş paraların kullanımının kolaylığı, Türk devletlerini bu yöne çekmiştir. Savaş tazminatı ve vergilerden elde edilmiş bu gümüş paralar yardımıyla tecim daha basit yapılabilir olmuş, tüketicinin gereksinimleri bu sayede giderilmeye başlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler : Ticaretin,önemini,her,çağda,hissettiriyor,olması,,devletlerin,ticaretinçevresindeemekleryürütüyor,olmasından,gelmekte.,Hemen,her,dönemde,tic..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar