İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye isimlerinin verilmesinin nedenleri ne olabilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 02.08.2020 tarih ve 00:26 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye isimlerinin verilmesinin nedenleri ne olabilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Milli savaşım yıllarında gösterilen gazetelerin çıkması Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararları halka duyurmak amacıyla çıkarılmış ve bütün gelişmelerden ülke vatandaşlarının haberdar olması sağlanmıştır. Bununla beraber yurt dışına verilmesi ihtiyaç duyulan mesajlar tekrar bu gazeteler aracılığıyla olacaktır.Erzurum Kongresi’nin yapılış amacına şu şekildeki bir göz atarsak; Mustafa Kemal Atatürk alınacak kararların ve uygulanacak reha politikalarının halkın yardımıyla ve onların görüşleriyle gerçekleşebileceğine inanmış ve bu düşüncesini katılmış olduğu bütün toplantılarda dile getirmiştir.Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk, yapılacak mücadelede ulusal kuvvetlerin faal rol alması icap ettiğini ve ulusal idarenin de egemen olması icap ettiğini önemle vurgulamış ve çıkarılan gazeteler bütün bu düşünceler ışığında “İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye” olarak çıkartılması kararlaştırılmıştır.Milli savaşım hareketinin başlamasından sonrasında Sivas Kongresi’nde alınan kararlar çıkartılan ilk gazete olan “İrade-i Milliye”’de yayınlanmıştır. Daha sonrasında açılan temsil heyetinin Ankara’ya gitmesinin ardından “Hâkimiyet-i Milliye” olarak değişmiş ve ileri yıllarda “ Milli Gazete” olarak gösterim yaşamına devam etmiştir.

Milli Mücadele döneminde oldukça faal rol üstüne alan bu gazetelere konulmuş olan adlar Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasiye ne aşama ehemmiyet verdiğini ispatlar niteliktedir.

Anahtar Kelimeler : Millisavaşımyıllarındagösterilengazetelerin,çıkması,Erzurum,ve,Sivas,Kongreleri’nde,alınan,kararları,halka,duyurmak,amacıyla,çıkarılmış,veb&uu..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar