İslamiyetin doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünyada hangi din ve inançlar vardı?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 13.08.2020 tarih ve 00:55 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. İslamiyetin doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünyada hangi din ve inançlar vardı?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Barış ve birleştirme dini olarak yeryüzüne yayılan İslam dininin doğumu sancılı bir süreçten sonrasında gerçekleşmiştir. Hz. Muhammed(S.A.V) in 40 yaşlarında iken Hira mağarasında almış olduğu ilk vahiy ile İslam dini doğmuştur. Cahiliye süreci olarak adlandırdığımız dönemler İslamiyet’ten sonrasında Asr-ı Saadet olarak vasıflandırılmış ve arada ki ayrım bize aktarılmıştır. Kız evlatlarının diri diri toprağa gömüldüğü, kendi elleri ile meydana getirilen putlara tapıldığı karanlık bir dönemde adeta güneş benzer biçimde doğmuş İslamiyet; her milletten, her devletten, her ırktan insanları kucaklamış, ayrımcılığa, haksızlığa, eşitsizliğe karşı bir tavır sergilemiştir. İslam dini barışın ve huzurun kendisinde var bulunduğunu hissettirmiş, insanlığı kendine çayır etmiştir. HZ. Peygamber, baskı ve zulümlerin artmasından sonrasında Medine’ye hicret etmiş, İslamiyet’in yayılmasını o kutlu beldeden devam ettirmiştir. İslamiyet doğduğunda Arabistan ve öteki Dünya devletlerinde değişik dinler ve inançlara mensup toplumlar vardı.

 

Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik ve Putperestlik Arabistan yarımadasında en yaygın olan inanış biçimleriydi. Dünya da ise bu sayılanların yanı sıra Şamanizm ve Manihaizm de inanış biçimi olarak yer alıyordu. İslamiyet ise kendinden ilkin varlığını kabul etmiş olduğu sadece meydana getirilen deformasyonlarla değiştirilen Hristiyanlık ve Yahudilik haricinde öteki dinlerin oluşumunu hiç kabul etmemiştir. Özellikle putperestliğe karşı açılmış bir cenk İslamiyet’in ilk hedeflerindendir.

Anahtar Kelimeler : Barış,vebirleştirmedini,olarak,yeryüzüne,yayılan,İslam,dininin,doğumu,sancılı,bir,süreçtensonrasındagerçekleşmiştir.,Hz.,Muhammed(S.A.V),in,40&n..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar