Malazgirt Savaşı’nda İslam Ülkelerinin Türk Askerlerini Desteklemelerinin Nedenleri Neler Olabilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 16.08.2020 tarih ve 23:20 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Malazgirt Savaşı’nda İslam Ülkelerinin Türk Askerlerini Desteklemelerinin Nedenleri Neler Olabilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Hz. Muhammed’in  (S.A.V.) vefatından sonrasında İslam âleminin içerisine düştüğü siyasal kargaşaların niçin olduğu güç kayıpları ve Müslüman olmayan yerlere İslam’ın götürülmesi yavaşlamaya başlamıştı.

Ancak Talas Savaşı esnasında Türklerin ve Müslümanların birbirleriyle yakınlaşmaları bu durumu değiştirmiştir. Özellikle dokuzuncu yüzyıldan sonrasında Türklerin İslamlaşma süreçleri hızlanmış ve Türkler İslam âleminin mühim oyuncuları haline gelmiştir.

 

İslam Ülkelerinin Türk Askerlerini Desteklemelerinin Sebepleri

Her ne kadar İslam devletleri müessese ve sonraki süreçlerde güçlü bir hale gelmiş ve İslam’ı yaymak için Anadolu ve Avrupa yönünde muhtelif akınlar yapmış da olsalar Endülüs’ün kurtarılışı haricinde ciddi bir zafer elde edememişlerdir.

Türkler ise İslamlaşma sürecinde kabiliyetli askerle olduklarını Tüm İslam âlemini kanıtlamış oldukları için 1071’de Malazgirt Savaşı gerçekleşene kadar İslam’ın kılıcı haline gelmişlerdir. Malazgirt Meydan muharebesi ise İslam dinin yayılması ve batı kaynaklı olarak İslam coğrafyasına meydana gelen saldırıların kesilmesi açısından mühim bir mücadeledir.

 

Nitekim 1071 yılında Malazgirt savaşının kazanılmasıyla İslam fetihlerinin hızlanması ve Anadolu’ya Müslüman Türklerin yerleşmesiyle Avrupa devletlerinin İslam bölgelerine yapabilecekleri saldırıların da önü alınmış olacaktı. Bu yüzden aslına bakarsan qüç yitirmiş olan öteki İslam devleti Türklerin girmiş oldukları bu savaşım sırasında Türklere yardımcı olmuşlardır.

Bu harp sonrası Anadolu tam anlamıyla İslam’ın yayılmasına aleni bir fetih hedefi haline gelmiş ve bu coğrafyada pek oldukça Müslüman Türk beyliğinin yanı sıra İslam’ın sancaktarı haline gelen Selçuklu ve Osmanlı devletleri kurulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler : Hz.,Muhammed’in(S.A.V.),vefatındansonrasındaİslam,âlemininiçerisinedüştüğüsiyasalkargaşalarınniçinold..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar