Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 16.08.2020 tarihinde Tarih kategorisine yazıldı. Meşrutiyet Dönemi’nde oluşturulan öğrenim kurumları

makale içerik

Meşrutiyet Dönemi’nde oluşturulan öğrenim kurumları

Meşrutiyet Dönemi’nde oluşturulan değişik tahsil kurumlarını görmektesiniz. Okulların karşısına hangi alanla alakalı bulunduğunu verilen örnekte olduğu benzer biçimde eşleştiriniz.

 

7 değişik isimdeki kurumları resimdeki benzer biçimde eşleştirilebilir. …

Anahtar Kelimeler : Meşrutiyet,Dönemi’ndeoluşturulandeğişiktahsilkurumlarını,görmektesiniz.,Okulların,karşısına,hangi,alanlaalakalıbulunduğunuverilen,örne..