Mimari yapıların oluşumunda yaşanılan coğrafyanın tesirleri hakkındaki neler söyleyebiliriz.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 27.07.2020 tarih ve 21:36 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Mimari yapıların oluşumunda yaşanılan coğrafyanın tesirleri hakkındaki neler söyleyebiliriz.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Günümüzde insan ömür standardını arttıran ve iç huzurunu dengeleyen en mühim etkenlerin başlangıcında mimari gelir. Nerede yaşadığımız, ne iş yaptığımız yahut ne yediğimiz kadar yaşadığımız yer de kimliğimizi yansıtan mühim faktörler arasındadır. Erken dönemlerde ağaç kovuklarında, mağaralarda yada otlardan ve ağaç dallarından icra ettikleri rahat barınaklarda yaşayan insanların mimari zevk gelişimi Cilalı Taş Devri’nde başlayarak, ilk mimari eserleri dilek ve gereksinim doğrultusunda şekillenerek günümüze dek gelmiştir. İlk etapta bir tek korunma ve barınma amaçlı meydana getirilen yapılar, yerini vakit arasında rahatlığa sonrasında fonksiyonelliğe ve güzel duyu kaygılara bırakarak, muhtelif mimari yapıların değişiklik ve dönüşüm geçirmesine sebep oldu. İnsanlar bir tek barınmak ve yaşamak için değil bununla birlikte eğitim, sağlık, kültür, savunma, alışveriş ve din etkinliklerini de sürdürebilmek için elverişli ve muhteşem yapılara gereksinim duydu.Felsefe ve dini inançtan etkilenen, tabiat ile ahenkli Çin mimarisi, sarayları ve muhteşem tapınaklarıyla dikkat çeken Eski Yunan mimarisi, fotoğraf sanatıyla kendini yayınlayan Bizans mimarisinde coğrafi etkenlerin ve topografik koşulların önemini görüyoruz. Coğrafya; topografya, nebat örtüsü ve kültür mimari gelişimi, yapılanmayı etkileyen en mühim etkenler arasındadır. Doğaya ve kişiye özel, benzersiz, coğrafi unsur koşullarına ahenk gösterebilen, bölgenin karakterine uygun, güzel duyu kaygılardan taviz vermeyen mimari yapılar, ferdin yaşamış olduğu yerde sevinçli olabilmesi için önemlidir. Tabi ki bölgenin nebat örtüsü, manzarası, denize uzanan tepelerin yamaçları, öğle güneşi benzer biçimde öğeler de mimari yapı ile ahenkli olmalı. 21. Asrın, kargaşa, yoğun iş hayatı, trafik, gürültü kirliliği ortamında, mimarinin en büyük ihtiyacı da huzurdur. Sakin, güvenli, tabiat ile iç içe olan bölgelerde konumlanan yapılar günümüz adamın en büyük gereksinimlerinden biri halini aldı.

Anahtar Kelimeler : Günümüzde,insanömürstandardınıarttıran,ve,iç,huzurunu,dengeleyen,enmühimetkenlerinbaşlangıcındamimari,gelir.,Nerede,ya..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar