Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde öğrenim alanında yaşanmış olan gelişmeler ile alakalı malumat verelim

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 25.07.2020 tarih ve 22:12 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde öğrenim alanında yaşanmış olan gelişmeler ile alakalı malumat verelim

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin en mühim nedenlerinden biriside bilim ve teknolojide geri kalmasıdır. Atatürk, bu nedenle tahsil sistemine oldukça ehemmiyet veriyordu. Atatürk’e gore gelecek nesiller, Cumhuriyeti koruyacak ve yüceltecek şekilde, ulusal, bilime dayanan, yararlı, müstahsil ve hayatta başarıya ulaşmış olacak insanoğlu olarak yetiştirilmeliydiler. Bu amaçla tahsil sisteminde köklü değişime gidilmiştir. 1920 senesinde Millet mektepleri açılarak halkın okuma yazma oranının yükseltilmesi sağlanmıştır.1924 senesinde öğretiminin birleştirilmesi sağlanarak kız ve adam evlatların karma olarak eşit şartlarda tahsil alması sağlanmıştır.

1926 senesinde çıkarılan Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun ile okul açma yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’na verildi. Okullarda okutulacak derslerin ana hatları belirlendi.

1926 senesinde olumlu yönde bilimlerden uzaklaşan medreseler kapatılmasıyla Türk tahsil sistemi laik ve ulusal bir vasıf kazanmıştır.

1928 senesinde Türkçe fonetiğe müsait olmayan Arap harfleri yerine öteki batı medeniyetleri şeklinde Latin esasına dayalı harf sistemine geçilerek daha rahat olması sebebiyle okuma yazma oranının arttırılması sağlanmıştır.

1931 senesinde Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarının kurulması ile Türk dilinin ve tarihinin araştırılması ve sorunlarının çözülmesi amaçlanmıştır.

1933 senesinde üniversite reformu ile muhtelif ülkelerden yabancı tedris üyelerinin ders vermeleri sağlanarak uzmanlıklarından faydalanılır.Milli savaşım yıllarında süregelen yeni tahsil sistemi hareketi cevabında oldukça kısa müddette neticelerini göstermiş, ülke genelinde öğretmen ve talebe rakamları mühim seviyede artarak tahsil sisteminin gelişmesi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Osmanlı,Devleti’nin,gerilemesinin,enmühimnedenlerindenbiriside,bilim,ve,teknolojide,geri,kalmasıdır.,Atatürk,bu,nedenletahsilsistemineolduk..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar