Osmanlı Devleti, toprak sistemini oluştururken hangi özellikleri esas almış olabilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 02.08.2020 tarih ve 00:20 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Osmanlı Devleti, toprak sistemini oluştururken hangi özellikleri esas almış olabilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Osmanlı Devleti ekonominin ve üretimin temelini meydana getiren etkinlik olarak gördüğü, tarımsal ve hayvansal üretimin devamını sağlamak maksadıyla, toprak yönetiminde birtakım hususları önemsemiştir. Buna bağlı olarak toprak yönetimi şekillenmiştir.Geçmiş Türk İslam Devletlerinde de görüldüğü gibi, toprak yönetimi üç ana birime ayrılmıştır.Mülk Arazileri: Halkın gerçek sahibi oldukları topraklardır. Öşür Toprakları, Müslüman tebaaya ilişkin olan topraklardır. Her türlü tutum hakkı mal sahibine aitti. Bununla beraber üretimi meydana getirilen mamüller için yüzde on oranında Öşür Vergisi uygulanmıştır. Haraci Topraklar, gayrimüslim halkın sahibi oldukları topraklardır. İki değişik vergi türüne muhatap olan topraklar üstünde tutum hakkı ise, mal sahibine aitti.Vakıf Arazileri: Gelirleri ile, sosyal amaçlı kurulmuş yapıların, ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır.Miri Arazi: Ülke genelinde sıklıkla miri ismi verilen araziler bulunurdu. Bu topraklar üstünde ise gerçek sahibi direkt devlet idi. Boş kalmamak ve üretimin devamını sağlamak amacıyla, devlet tarafından, hevesli çiftçilere verilmekteydi. Farklı modelleri bulunan Miri araziler üstünde uygulanan yöntemlere bakılırsa çeşitlik bulunmaktadır. Buna bakılırsa, Havvass-ı Hümayun, geliri direkt hazineye aktarılan topraklardır. Paşmaklık, Padişah yakını ve ailesi üstüne ilişkin olan topraklardır. Malikane, devlet yöneticilerine tahsis edilmiş arazilerdir. Yurtluk, sınır etrafında sorumlu asker aileleri için tahsis edilen topraklardır. Ocaklık, kale yapımı ve tersane giderleri için tahsis edilen topraklardır.Osmanlı Devleti toprak yönetiminde uygulamış olduğu politikalar ile, üretimin devamını sağlamak istemiştir.

Anahtar Kelimeler : Osmanlı,Devleti,ekonominin,ve,üretimin,temelinimeydana,getirenetkinlikolarak,gördüğü,,tarımsal,ve,hayvansal,üretimin,devamını,sağlamak,maksadıyla,,toprak,..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar