Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 31.05.2020 tarih ve 02:37 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Eskişehir – Kütahya Muharebelerini kazanan Yunanlılar, son bir saldırıyla Ankara’yı almak, böylece TBMM‘yi dağıtmak istediler.

M. Kemal, Başkomutan sıfatıyla yönettiği bu ilk savaşta “Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır.” diyerek çizgi savaşı yerine yüzey (alan) savaşı, gerçekleştirerek Yunan ordusunu Anadolu bozkırına yaymış, yiyeceksiz ve cephanesiz bırakarak yenilgiye uğratmıştır.

Sakarya Meydan Savaşı Sonuçları
1. Yunanlıların ve itilaf Devletleri’nin Sevr‘i uygulatamayacakları anlaşılmış ve İtilaf Devletleri arasında çelişkiler artmıştır.

2. Mustafa Kemal’e 19 Eylül 1921’de Gazilik ve Mareşallik rütbesi verildi.

3. Yunanlılar bundan sonra savunma, Türkler saldırı konumuna geçtiler.

4. 1683 Viyana yenilgisinden bu yana gerileyen Türkler ilk kez batıya karşı saldırıya geçtiler.

5. Türk – İngiliz esir değişimi sözleşmesi imzalandı. Malta’ya sürülen Türklerin vatana dönmeleri sağlandı.

Not: Bu savaşta ilk kez savaş taktiği değişikliğe uğramıştır. Aynı zamanda son savunma savaşıdır.

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan gibi Sovyetlere bağlı Kafkas Cumhuriyetleri ile TBMM arasında imzalandı.

Moskova Antlaşması ile Gürcistan’a bırakılan Batum, bu antlaşmayla da Gürcistan’a bırakılarak Doğu sınırına ilişkin son antlaşma imzalanmış oldu.

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
Doğuda Ermenilerin yenilmesi, Sovyetlerle Moskova Antlaşması’nın imzalanması, İnönü Savaşları ve Sakarya Meydan Muharebesi ile elde edilen başarılar sonucunda Fransa ile TBMM arasında imzalandı.

1. Taraflar arasında savaş durumu sona erecektir. (Böylece Güney Cephesi kapandı.)

2. Bugünkü Suriye sınırı Hatay dışında çizildi. (Bu durum Misak-ı Milli‘ye aykırıdır.)

3. Hatay’da Türklere kültürel haklar tanıyan özel bir yönetim kuruldu.

Fransa bu antlaşma ile TBMM’yi ve Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk itilaf Devleti olma özelliğini kazandı.

Sakarya Meydan Savaşı Sonrası Barış Önerileri
İtalya’nın Anadolu’yu boşaltması, Fransa’nın da TBMM hükümeti ile Ankara Antlaşması’nı imzalaması, İngiltere ve Yunanistan’ı birlikte hareket etmeye yöneltti. Paris’te İtilaf Devletleri, Türkiye ve Yunanistan’a bir ateşkes önerisinde bulundular:

Paris Mukarreratı (22 Mart 1922)
1 . İki ordu aralarındaki savaşa son verecekti.

2 . İki ordu arasında tampon bir bölge oluşturulacaktı.

3. Her iki ülke, askeri bakımdan itilaf Devletleri’nce oluşturulacak bir komisyonca denetlenecekti.

4. İki taraf, düşmanlığı üç ay İçin durduracak ve barış yapılıncaya kadar ateşkes uzatılacaktı.

Bu barış, tekliflerinin amacı, Yunanları korumaktır.

TBMM, bağımsızlık anlayışına ters düşen denetim konusunu (3. madde) kabul etmeyince sonuç alınmadı.

Türkler barış yanlısı olmadıkları izlenimini vermemek için teklifte bulunduysa da sonuç alınamadı.

26 Mart 1922’de gelen barış önerisi de Sevr Barışı’nın koşullarını kısmi olarak gerçekleştirme anlayışında olduğu için sonuç vermedi.

Not: İtilaf Devletleri:

–İzmir ve Tekirdağ’ın TBMM’ye, Kırklareli ve Edirne’nin Yunanistan’a bırakılmasını, Doğu’da bir Ermeni Devleti kurulmasını,

– Türkiye’de zorunlu askerliğin kaldırılmasını, barıştan sonra İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından boşaltılacağını önermiştir.

Anahtar Kelimeler : Eskişehir,–,Kütahya,Muharebelerini,kazanan,Yunanlılar,,son,bir,saldırıyla,Ankara’yı,almak,,böylece,TBMM‘yi,dağıtmak,istediler. M.,Kemal,,Başkomutan,sıfatıyla,y..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar