Sevr Antlaşması Maddeleri | Sevr Antlaşması Özellikleri

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 31.05.2020 tarih ve 02:39 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Sevr Antlaşması Maddeleri | Sevr Antlaşması Özellikleri

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI 10 Ağustos 1920
I. Dünya Savaşı’nın yenik devletleriyle Versay (Almanya), St. Germen (Avusturya), Trianon (Macaristan) ve Nöyyi (Bulgaristan) Barış antlaşmaları imzalandığı halde Osmanlı Devleti’yle barış antlaşması imzalanmamıştır. Bunun nedenleri şunlardır:

a) İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda bir anlaşmaya varamaması

b) Mondros’un bir ateşkes anlaşması olmasına (geçici olmasına) karşın kalıcı hükümler içermesi

c) itilaf Devletlerinin ayaklanmalar yoluyla amaçlarına ulaşabilecekleri düşüncesi

d) Ulusal Kurtuluş Savaşı‘nın başlaması Sevr Antlaşması’nın taslağı niteliğindeki San Remo (24 Nisan 1920) Konferansı’nda alınan kararları Tevfik Paşa’nın reddetmesi üzerine itilaf Devletleri, Yunanlıları harekete geçirmiş ve Yunanlıların Bursa – Uşak çizgisine kadar ulaşmaları üzerine İstanbul’da toplanan Şurayı Saltanat, Sevr’i imzalayacağını bildirmiştir.

Sevr Antlaşması Maddeleri aşağıdaki gibidir.

Sevr Antlaşması Maddeleri
1. İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak, ancak azınlık hakları korunmazsa geri alınacaktır.

2. Boğazlar, dünya ticaretine açık tutulacak, yönetimi, bayrağı ve bütçesi ayrı olan, içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyona verilecektir.

3. Osmanlı Devleti’nin ordusu elli bin civarında askerle, donanması ise onüç gemi ile sınırlandırılacaktır.

4. Kapitülasyonlar; tüm İtilaf Devletlerine tanınacak, Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecek ve maliye tamamen İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.

5. Azınlıklara her zamankinden geniş ayrıcalıklar verilecektir.

6. Ermeniler, Doğu Anadolu’da altı ilde (Vilayet-i Sitte: Erzurum Elazığ (Harput), Diyarbakır, Sivas, Bitlis, Van) bağımsız bir Ermenistan Devleti kuracaktır.

7. Güney Doğu Anadolu’da sınırları daha sonra belirlenmek üzere özerk bir Kürdistan devleti kurulacaktır.

8. İtalya: Antalya, Konya ve İç Batı Anadolu’yu işgal edecektir.

9. Yunanistan: Ege Bölgesi, Doğu ve Batı Trakya’yı işgal edecektir. (İzmir ve çevresinin yanı sıra Ege adaları da)

10. Fransa: Akdeniz bölgesi ve güney illeri Mardin, Malatya yöresini alacaktır. Ayrıca Suriye – Lübnan

11. İngiltere: Ürdün ve Irak topraklarını alacaktır. (Musul)

Serv Antlaşmasının Özellikleri
Türkleri tarih sahnesinden silmeye yönelik olan bu antlaşma TBMM’ye karşı bir tepki niteliğindedir.

Osmanlı Meclisi’nde onaylanmadığından hukuksal açıdan geçersiz ölü doğmuş bir antlaşmadır.

Türk halkının ulusal mücadele azmini artırmıştır. TBMM, aldığı kararla anlaşmayı onaylayan, imzalayan ve kabul edenleri vatan haini saymıştır. Osmanlıcılık, Ümmetçilik ve Turancılık ideoloji’ feri resmen iflas etmiştir.

Anahtar Kelimeler : SEVR,BARIŞ,ANTLAŞMASI,10,Ağustos,1920 I.,Dünya,Savaşı’nın,yenik,devletleriyle,Versay,(Almanya),,St.,Germen,(Avusturya),,Trianon,(Macaristan),ve,Nöyyi,(Bulgaristan),Barış,antl..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar