Size nazaran tahsil ve tedris arasındaki ayrım nedir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 26.07.2020 tarih ve 22:09 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Size nazaran tahsil ve tedris arasındaki ayrım nedir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Eğitim tedris kavramları çoğu zaman birlikte kullanıldığından bir çok vakit birbirine karıştırılmakta, bir çok zamanda aynı şey sanılmaktadır. Eğitim ve öğretimin farkını iyi anlayabilmek için ilkin tanımlarını algılamak gereklidir. Eğitim ferdin doğumundan itibaren başlamış olan ailesi ve çevresinin etkisiyle hayatı boyu geçindiren bir süreçtir. Bu süreç süresince ferdin gelişimi muayyen bir kültür çerçevesinde şekillenir.Öğretim ise eğitimin muayyen vakit aralıklarında öncesinden belirlenmiş bir program, müfredat kapsamında alanında uzman kişiler tarafınca meydana getirilen kısmıdır. Öğretim okul öncesi dönemden başlayarak üniversite ye kadar uzanan bir süreçtir. Bu iki tarif cevabında tedris muayyen kurumlarda bir program dahilinde gerçekleşirken, tahsil doğumdan itibaren yaşamın her alanında insanların birbirini etkileyerek devam ettirdiği süreçtir. Kapsam olarak tahsil öğretime gore daha geniş kapsamlıdır. Öğretimde geçirilen her süreç bununla beraber bir tahsil sürecidir sadece tahsil de geçirilen her süreç bir tedris periyodu olmayabilir. Öğretim eğitimin planlı programlı olan bir kısmıdır.Eğitimin amacı bireyi o çevrede kabul edilmiş doğrular ile camia içinde ahenkli bir halde yaşayacak halde hayata hazırlamaktır. Birey bu süreç süresince arasında yaşamış olduğu topluluğun kurallarını kıymet yargılarını ve kurallara gore kendi yaşamını iyi mi şekillendireceğini öğrenir.

İyi tahsil almış bireylerden oluşmuş toplumların daha rahatlık ve refah içinde yaşayarak, toplumdaki değişikliklere rahat ahenk sağlamakta ve sorunlarla daha rahat başa çıkabilmektedir. Bu sonuçlardan dolayı tahsil her toplumda iyi planlanması ihtiyaç duyulan fazlaca mühim bir süreçtir.

Anahtar Kelimeler : Eğitimtedriskavramlarıçoğu,zamanbirliktekullanıldığındanbir,çokvakitbirbirine,karıştırılmakta,bir,çokzamanda,aynı,şe..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar