Sosyal Hayatın Canlanmasında, Vakıf Müesseselerinin görevi nedir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 01.08.2020 tarih ve 00:59 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Sosyal Hayatın Canlanmasında, Vakıf Müesseselerinin görevi nedir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Osmanlı Devleti vakıf ve benzeri sivil topluluk kurumlarının faaliyetlerine büyük ehemmiyet vermiştir. Birçok mevzuda değişik amaçlar ile, vakıflar kurulmuştur. Bu vakıfların amaçları adlarında açıkça belirtilmiştir.Kişi veya kurumların, maddi ve tinsel imkanlarını amme yararına sarf etmesine vakıf denmiştir. Osmanlı Devleti döneminde devlet geleneği olacak halde vakıf ve benzeri kuruluşlar desteklenmiştir.Vakıf ve öteki kuruluşların benimsemiş oldukları belli amaçlar şu şekildedir. Bu amaçların hayata geçirilmesi hemen sonra toplumsal mesuliyet yerine getirilmiştir. İnsanların kaynaşması sağlanmıştır. Irk ve din farkı gözetmeksizin topluluk olabilme bilinci geliştirilmiştir. Bu sayede uzun yüzyıllar süresince birbirinden ayrılmayacak topluluk harcı meydana getirilmiştir.Vakıfların Üstlenmiş oldukları sosyal roller hemen sonra toplumsal hayatta olup biten müspet değişimler şöyle seyretmiştir.

Toplum içinde maddi bakıma muhtaç kişilerin desteklenmesi sağlanmıştır, bu halde sosyal sulh iklimi meydana gelmiştir,
Kurulan şifahaneler ile akıl sağlığı ve öteki sıhhat uygulamaları benimsenmiştir,
Kültürün geliştirilmesi ve eğitimin teşviki amaçlanmıştır,
Mektep, medrese, yurt, lonca, kervansaray kurularak, toplumsal ilişkinin sağlandığı ortamlar oluşturulmuştur,
Vakıf kuruluşları ancak yerli halk değil gayri müslim halkın da gereksinimlerini karşılamış bu sayede değişik kültürlerin kaynaşması hızlanmıştır,
Vakıflar yardımıyla kurulan kervansaraylar ile ticari faaliyetlerin yanı sıra, uzak iklim ve coğrafyalarla kaynaşma imkanı elde edilmiştir.
Padişah I. Mahmud döneminde kurulan Evkaf Nezareti ile vakıf ve sivil topluluk kurumlarının faaliyetleri denetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : Osmanlı,Devleti,vakıf,ve,benzeri,siviltoplulukkurumlarınınfaaliyetlerine,büyükehemmiyetvermiştir.,Birçokmevzudadeğişikamaçlar..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar