Tarih süresince devletlerin değişik idare şekillerine haiz olmasının nedeni ne olabilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 02.08.2020 tarih ve 00:27 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Tarih süresince devletlerin değişik idare şekillerine haiz olmasının nedeni ne olabilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Tarihte kurulan devletler baktığımızda çoğu zaman bir aile yada etnik bir grubun üyelerinin devleti oluşturduğu ve yönettiğini görürüz. Bu hem kurulan Türk devletleri için aynı zamanda hayattaki öteki devletler için geçerli bir uygumaydı. Tabi kurulan bu devletlerin o dönemdeki konjonktürel durumdan kaynakladığını da unutmamak gerek.Tarih süresince kurulan ve değişik idare şekillerine haiz olan devletler ile örneklerle açıklayacak olursak;

Osmanlı Devleti’nin kurum aşamasını inceleyerek işe başlayabiliriz. Şöyle ki; Selçuk Devleti’nin Anadolu’ya gelişi ile başlamış olan süreçte birçok Türk Beyliği kendi içlerinde bağımsız olsalar da Selçuklu Hükümdarlarına bağlıydılar. Bu beylikler çoğu zaman göçebe bir yaşam sürüyorlardı ve vakit arasında yerleşik düzene geçti. Örneğin, Ertuğrul Gazi’nin Oğuzların Kayı boyundan gelen bir bey bulunduğunu hatırlayalım.Ertuğrul Bey kendi hedeflerini gerçekleştirmek için abisinin başta olduğu obadan ayrılarak “Söğüt” bölgesine göç etmiş ve orada yerleşik düzene geçmiştir. Ertuğrul Bey’in başlangıcında olduğu oba elbet birçok aileden oluşmaktaydı. Ancak meydana getirilen seçimlerle Kayı Boyu’nun lideri olarak Ertuğrul Bey kabul edildi.

Bunun en büyük sebebi Ertuğrul Bey’in yaptığı seferler ve elde etmiş olduğu büyük başarılardan kaynaklıdır. Kazanılan savaşlar neticesinde obasındaki hepimiz maddi bir refaha da kavuşmuştur. Diğer bir niçin ise Ertuğrul Bey’in babası Süleyman Şah’ın obadaki stratejik konumudur. Aslında bu bir nevi babadan oğlu geçen bir anane sistemi olarak da düşünebiliriz.İleri ki zamanlarda Ertuğrul Bey’in oğlu Osman Gazi, çevresindeki bütün beyliklerle anlaşarak batıdaki Bizans’a karşı kuvvetli olmak için bir atılım yaparak Osmanlı Devleti’ni kurmuştur. Bu yeni devletin kurulmasının en büyük sebebi ise Selçuklu Devleti’nin parçalanmasıdır. Kendi varlıklarını idame ettirmek için Türkler her devirde devrin şartlarına müsait yeni devletler oluşturmayı başarmıştır.

Osmanlı Devleti’nin devamında yukarda da değindiğimiz şeklinde en büyük emeği ve çabayı Kayı boyu gösterdiği için bir devlet geleneği olarak Padişahlık babadan oğla geçerek devam etmiştir.

Anahtar Kelimeler : Tarihte,kurulan,devletler,baktığımızdaçoğu,zamanbir,aileyadaetnik,bir,grubun,üyelerinin,devleti,oluşturduğu,ve,yönettiğini,görürüz.,Bu,hem,ku..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar