Toplumlardaki sembol ve figürlerin sonraki nesillerde de devam etmesinin önemi nedir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 25.07.2020 tarih ve 22:10 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Toplumlardaki sembol ve figürlerin sonraki nesillerde de devam etmesinin önemi nedir?

makale içerik

İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Sembol kelimesi alamet, işaret ve timsal kelimelerinin karşılığı olarak Türkçeye batı dillerinden geçmiştir. Sözlük anlamı olarak devam edegelen yada bir başka şeyi anlatım eden onun yerine geçen anlamında kullanılabilir. Semboller ve figürler kast etmiş olduğu anlamı karakterize eden nesneler olmalıdırlar. Toplumlarda kullanılan semboller ve figürler gündelik yaşam alışkanlıklarından dini inanışlara kadar birçok alanda kullanıldığı için bir sonraki nesillerde de aynı anlamları taşıması gerektiğinden devamlılığı olmalıdır.Tüm toplumlarda olduğu benzer biçimde Türk toplumlarında da semboller ve figürler tarih süresince nesiller içinde aktarılmıştır. Örneğin bu sembollerden ok ve yay Türk üstünlüğünü kahramanlığını anlatım eden bir sembol olarak aktarılmıştır. Sancak ve tuğ ise devlet geleneğinde hükümranlık sembolü olarak kullanılmıştır. Devletin devamlılığı sürdükçe sembollerin de devamlılığını sürmesi bu açıdan da mühim idi. Türkler için bir öteki mühim sembollerden olan atlar süratli ve dinamik olduklarından insanların kolu kanadı olmuşlar ve zenginliğin sembolü olarak değerlendirilmişlerdir. Hayat ve harp gücünün simgesi olan kurt ise Türk tarihinde mühim bir sembol olmuştur. Kurt başlı sancak Türklerde hakanlık alameti olarak sayılmıştır.Yukarıda verilen örneklerde görüleceği suretiyle tarih süresince toplumlar farklı semboller ile kendi özelliklerini anlatım etmişlerdir. Toplumların özelliklerinin, tarihlerinin bir sonraki nesillere de aktarılması açısından daha ilkin kullanılmış sembollerin aynı anlam ve ifadeler ile gelecek nesiller tarafınca da anlaşılması için ve devam ettirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : Sembol,kelimesi,alamet,,işaret,ve,timsal,kelimelerinin,karşılığı,olarak,Türkçeye,batı,dillerinden,geçmiştir.,Sözlük,anlamı,olarak,devam,edegelenyadabir,başk..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar