Türkler İslamiyete geçince idare anlayışlarında neler değişmiştir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 06.08.2020 tarih ve 23:51 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Türkler İslamiyete geçince idare anlayışlarında neler değişmiştir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Türkler İslamiyete geçtikten sonrasında kültürel ve hayati biçimlerinde değişimler olmuştur. Elbette bu değişiklikler idare şekline de yansımıştır. Bunların başlangıcında gelen eski Türk gelenekleri ile İslami kurallar birleştirilip yeni bir devlet tipi oluştuğudur. Eski şamanizm ve kut anlayışları az az yok olarak, Allah’ın takdiri yada Allah’ın nasibi anlayışına dönüşmüştür. Türklerin İslamiyete geçmesi 751 senesinde Talas savaşıyla gerçekleşmiştir, o dönemden bu döneme kadar gerek devlet idare gerekse halkın şekillenmesinde fazlaca etken olmuştur. Devlet kararlarının alındığı “Toy” (Kurultay) yerine “Divan” adının verilmesi bunlara örnektir.Diğer etkisinde bırakır ise şöyledir ;1- Bağımsızlık sembolleri olarak eskiden Türk Hükümdarları adına basılan paraların yerine halife adına hutbe okutulması

2- Yönetimdeki muhtelif unvanların isimlerin İslami unvanlara bakılırsa şekillenmesi

3- Türk cihan hakimiyeti düşüncesi, cihat anlayışıyla bütünleşmesi

4 – Devlet yönetiminde etken olan Türk örf ve adetlerin yanında İslami buyruk ve yasaklarda etken olmuştur.

Anahtar Kelimeler : Türkler,İslamiyete,geçtiktensonrasındakültürel,vehayatibiçimlerindedeğişimlerolmuştur.,Elbette,budeğişiklikleridare ..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar