Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve Türk İslam Devletlerinin Ortaya Çıkması İle Yaşanan Değişimler Neler Olmuştur?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 16.08.2020 tarih ve 01:48 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve Türk İslam Devletlerinin Ortaya Çıkması İle Yaşanan Değişimler Neler Olmuştur?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Talas Savaşı, Hem Türkler bununla birlikte İslam âlemi için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu tarihten itibaren Türkler ve Müslümanlar arasındaki iyi ilişkiler giderek artmış ve İslamiyet, Türk toplulukları içinde yayılmaya ve Türkler İslam dinini benimseyerek Müslüman olmaya başlamışlardır.

Özellikle dokuzuncu asırdan sonrasında ise Orta Asya’dan İslam bölgelerine doğru yaşanmış olan Türk göçleri ise İslamiyet’in Türkler üstündeki tesirinin artmasına ve Türk ve İslam kültürlerinin birbirleriyle bir araya gelmesini sağlamıştır.

Türklerin İslamlaşması kimi vakit kılıç zoruyla, kimi zamansa bilgili bir halde ve isteyerek gerçekleşmiştir.

 

Türk İslam Devletlerinin Ortaya Çıkması İle Yaşanan Değişimler

Türk gelenek, tane ve İslam’ın insanı ve adaleti ön plana çıkartan tavrı Türk anlayışı ile birleşerek yüzlerce yıl devam etmiştir.

  • Yaşan bu değişimlerden ilki siyasal düzende meydana gelmiştir. Türkler devlet kurma ve askerlik yetenekleri gelişmiş olduğundan kısa bir müddet içinde İslam âleminde önder konuma gelmiş olarak İslam’ın sancaktarı rolünü üstlenmişlerdir.
  • İkinci müessir değişiklikler ise toplumsal yapıda meydana gelmiştir. Daha önceleri değişik dinlere mensup olan Türklerin İslamiyet’e geçmeleri ile birlikte göçebe yaşam tarzını destekleyen dini öğretileri terk etmeye ve yerleşik hayata alışmalarına destek olmuştur. Ayrıca Türk töresi ve İlam inancı arasındaki ahenk hakkaniyet ve adil seviye kavramlarını pekiştirmiştir.
  • Ayrıca İslamiyet sonrası genel hatlarıyla göçe kültürün egemen olduğu Türk topluluklarında bilim, sanat ve felsefe şeklinde alanlarda da gelişmeler yaşanmıştır.
 

Anahtar Kelimeler : Talas,Savaşı,,Hem,Türklerbununla,birlikteİslam,âlemi,için,yeni,birdöneminbaşlangıcı,olmuştur.,Bu,tarihten,itibaren,Türkler,ve,Müslümanl..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar